Få vores nyheder på mail

Klimaconvenience: Nu skal vi have varmepumper på abonnement

Pressemeddelelse   •   Okt 01, 2020 08:40 CEST

Billede: Sparenergi.dk.

Det skal være nemt at skrotte oliefyr og naturgas uden at skulle af med en arm og et ben. Energistyrelsen arbejder for at udbrede varmepumper på abonnement.

De færreste ved det, men siden 2017 har husejere kunnet få varmepumpe på abonnement – med statsstøtte. Ordningen skal gøre det nemt at skifte fossil opvarmning ud med en klimavenlig løsning, der samtidig kan give en lavere varmeregning.

I første omgang var der tale om en forsøgsordning, hvor et begrænset antal konverteringer fik støtte fra staten. Med klimaaftalen og et bredt politisk flertal blev en fast ordning etableret. Ordningen omfatter både konvertering af olie- og naturgasfyr. Samtidig øges det statslige tilskud, så det bliver billigere for husejerne.

Ved at få varmepumpe på abonnement slipper man som husejer for at købe varmepumpen selv – en investering, der ofte er over 100.000 kr. Man slipper også for at tænke over installation, drift og vedligeholdelse, da udbyderen sørger for alt det praktiske.

Der er stadig ca. 80.000 huse i Danmark, der opvarmes med oliefyr, og ca. 380.000 med naturgas.

Erik: Det er trygt, nemt og billigt

Én af de husejere, der allerede er skiftet til varmepumpe på abonnement, er Erik Høen-Beck. Han bor med sin kone på Fejø nord for Lolland og skiftede oliefyret ud i 2017. Han overvejede først et pillefyr, men besluttede, at det var for meget arbejde.

”For os har varmepumpe været den helt rigtige løsning. For det første er varmeregningen blevet mindre, og abonnement var også en billig måde at komme i gang på. Vi skal ikke selv stå for service og reparationer, og det giver en dejlig tryghed, at vi bare kan ringe. Men der har nu ikke været noget at ringe om endnu - den fungerer perfekt i hverdagen,” siger Erik Høen-Beck.

Siden udskiftningen har Erik sparet 9.000 kg CO2 og 8.500 kr. på varmeregningen om året i forhold til det gamle oliefyr.

Læs mere om varmepumper på abonnement og se de godkendte leverandører på SparEnergi.dk/varmepumpeabonnement.

Læs mere om skrotningsordningens tilskud til at skrotte oliefyr og gasfyr på Energistyrelsens hjemmeside.

FAKTA: Varmepumpe på abonnement

  • En række leverandører tilbyder boligejere varmepumpe på abonnement, der også markedsføres som ”Nærvarme”. Der er løsninger med både jordvarme og luft til vand-varmepumper.
  • Leverandøren påtager sig ansvaret for alt ifm. skift fra oliefyr eller naturgas til varmepumpe, dvs. både skrotning af det gamle fyr og installation, drift og vedligeholdelse af varmepumpe.
  • Boligejeren vil typisk skulle betale et engangsbeløb for tilmelding og herefter for varmeforbruget samt et månedligt abonnement.
  • Investeringen ved en varmepumpe på abonnement er langt mindre, end hvis man selv investerer i en varmepumpe. Leverandøren får tilskud fra staten på op til 25.000 kr. pr. konvertering fra olie eller naturgas, som skal bruges til at gøre abonnementsløsningen billigere for boligejeren. Over tid er der samlet set færre omkostninger ved selv at købe en varmepumpe.
  • Tilskuddet gives via ”Skrotningsordningen”, som er en udmøntning af Energiaftalen for 2018 og Klimaaftale for energi og industri fra 2020.

Kilde: Energistyrelsen

Kontakt:

For spørgsmål om ordningen kontakt: skrotningsordning@ens.dk

Heidi Ingeman Koch, Kontorchef i Energistyrelsen, heik@ens.dk, +45 33 92 74 20

Ture Falbe-Hansen, Pressechef i Energistyrelsen, tfh@ens.dk, +45 25 13 78 46

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.