Gå til indhold
Kontrakter i det første solcelleudbud i Danmark er nu underskrevet

Pressemeddelelse -

Kontrakter i det første solcelleudbud i Danmark er nu underskrevet

I dag blev kontrakterne i det første solcelleudbud i Danmark indgået i Energistyrelsen.

Energistyrelsens udbud af støtte til solceller har givet en historisk lav støttepris på 12,89 øre/kWh, som gives som et fast pristillæg oven i markedsprisen i 20 år. Det er den hidtil billigste pris for støtte til solceller i Danmark. Udbuddet viser, at elektricitet fra solceller i Danmark nu er konkurrencedygtig med de billigste kilder til vedvarende energi.

Udbuddet er vundet af de tre selskaber P&B Solpark Danmark 8 K/S, P&B Solpark Danmark 9 K/S og P&B Solpark Danmark 11 K/S, der hver afgav vindende tilbud på 3 anlæg à 2,4 MW. Bag de vindende selskaber står Pure & Better Energy, der er et joint venture selskab etableret mellem udviklingsselskabet Pure Energy Development og investeringsselskabet Better Energy.

Solcellerne skal stå klar senest om to år.

Baggrund

 • Solcelleudbuddet af støtte til elektricitet fremstillet på 20 MW solcelleanlæg udgør den midlertidige PSO-løsning for årene 2015 og 2016.
 • Danmark og Tyskland indgik i juli 2016 en samarbejdsaftale om gensidig åbning af solcelleudbud. Solcelleudbuddet, der delvist har været åbent for anlæg i Tyskland, udgør den danske del af denne aftale, mens det tyske Bundesnetzagentur har afholdt et tysk udbud, som var åbent for anlæg i Danmark.
 • Samarbejdsaftalen medfører, at solcelleprojekter i Tyskland har kunnet deltage i den åbne del af det danske udbud i konkurrence med solcelleprojekter i Danmark, mens solcelleprojekter i Danmark kunne deltage i hele det åbne tyske udbud, i konkurrence med solcelleprojekter i Tyskland.
 • Det var danske solcelleprojekter, der vandt hele det åbne tyske udbud på i alt 50 MW.
 • Kontakt:

  Fuldmægtig Dijana Dmitruk, tlf: 33 92 66 37, e-mail:ddm@ens.dk

  Emner

  Tags


  Energistyrelsen har opgaver vedrørende energiproduktion, -forsyning og -forbrug samt indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen. Styrelsen har desuden ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation.

  Vi har desuden ansvaret for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

  Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

  Der er 360 personer beskæftiget i Energistyrelsen.


  Pressekontakt

  Ture Falbe-Hansen

  Ture Falbe-Hansen

  Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
  Morten Christensen

  Morten Christensen

  Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

  Relaterede nyheder

  Welcome to Energistyrelsen!

  Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

  Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

  Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

  Energistyrelsen
  Carsten Niebuhrs Gade 43
  1577 København V
  Danmark