Få vores nyheder på mail

Krav til Total før boring i Nordjylland kan genoptages

Pressemeddelelse   •   Maj 06, 2015 02:00 CEST

Pressemeddelelse:

Energistyrelsen har i går meddelt Total, at selskabet skal suspendere borearbejdet på Vendsyssel-1 boringen i Nordjylland, så snart det er sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt. Total er blevet bedt om en redegørelse for hændelsesforløbet.

Energistyrelsens tilsyn med Totals aktiviteter i forbindelse med efterforskningsboringen efter skifergas i Nordjylland har afdækket, at der er overtrådt vilkår i den boregodkendelse, som styrelsen gav 22. april.  Energistyrelsen har derfor i går meddelt Total, at selskabet skal suspendere borearbejdet på Vendsyssel-1 boringen i Nordjylland, så snart det er sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt.

Borearbejdet er nu stoppet. Der vil blive installeret foringsrør i boringen for at skærme omgivelserne.

Total har brugt det skumhæmmende kemikalie, NULLFOAM. Dette kemikalie er ikke omfattet af den VVM (Vurdering af Virkninger for Miljøet), som Frederikshavn Kommune gennemførte forud for boringen. Energistyrelsen stillede som vilkår i boregodkendelsen, at Total skulle finde en afklaring med miljømyndigheden i Frederikshavn Kommune, der er VVM-myndighed, om de kemikalier, der ønskes anvendt, men som ikke indgår i VVM-redegørelsen.

Sagen viser, at tilsynet fungerer, som det skal. Vi er i tæt dialog med Total om suspenderingen af borearbejde, og har her til morgen haft et møde med selskabet. Her har vi indskærpet, at de vilkår, som er stillet i boregodkendelsen skal overholdes. Samtidig har vi bedt om en redegørelse for hændelsesforløbet, som vi forventer at modtage senest i morgen. Jeg noterede mig, at Total på mødet beklagede situationen”, siger vicedirektør Martin Hansen.

Total får ikke lov til at genoptage borearbejdet, før de over for Energistyrelsen og de ansvarlige miljømyndigheder har dokumenteret, at der er etableret de nødvendige procedurer til at sikre, at forudsætninger og vilkår i boregodkendelsen fremover overholdes, og at Total har opnået alle nødvendige tilladelser.

Det er Frederikshavn kommune, der har foretaget miljøvurderingen (VVM) af bl.a. de kemikalier, der ønskes anvendt i boringen. Denne miljøvurdering indgår i grundlaget for boretilladelsen. For nærmere om den miljømæssige vurdering henvises til Frederikshavns Kommune og Miljøstyrelsen.

Energistyrelsens godkendelse 22. april 2015 af boreprogrammet

Ture Falbe-Hansen
Pressechef
Center for Organisation
Tlf.: 25 13 78 46
tfh@ens.dk