Få vores nyheder på mail

Lille stigning i elprisen for erhvervskunder

Pressemeddelelse   •   Maj 07, 2018 09:40 CEST

Erhvervsforbrugernes rene elpriser (eksklusiv transport, afgifter mv.) steg for alle forbrugsintervaller fra første halvår 2017 til andet halvår 2017. Det viser Energistyrelsens opdaterede statistik over elpriserne.

Andet halvår 2017 har været præget af stigende gennemsnitspriser for alle erhvervsforbrugere. De mindste erhvervsforbrugere betaler cirka 1 øre/kWh mere, mens de største erhvervsforbrugere betaler knap 2 øre/kWh mere end i første halvår 2017.

Denne stigning følger omtrent stigningen i spotprisen for el, der steg med knap 1 øre/kWh i samme periode til gennemsnitligt 25 øre/kWh i 2. halvår 2017.

Den pris, som erhvervsforbrugerne betaler, var for de små og mellemstore erhvervsforbrugere generelt noget højere end spotprisen, mens den for de store erhvervsforbrugere var omtrent på niveau med spotprisen.

Elpriser andet halvår 2017:

Energistyrelsen har siden 2014 udarbejdet elprisstatistikken for erhvervsforbrugere, der er baseret på indberetninger fra de enkelte elhandelsselskaber.

Læs mere om statistikkens resultater i notatet ”Elprisstatistik 2. halvår 2017”.

Fakta:

Mere end 80 pct. af erhvervskunderne er små forbrugere med et årligt elforbrug under 20 MWh. Deres forbrug udgør omkring 6 pct. af det samlede elforbrug.

Omkring 18 pct. af erhvervskunderne er mellemstore forbrugere med et elforbrug mellem 20 og 20.000 MWh. Deres forbrug udgør ca. 55 pct. af det samlede forbrug.

De store erhvervskunder med et forbrug over 20.000 MWh udgør under 0,1 pct. af det samlede antal erhvervskunder, men aftager samlet knap 40 pct. af elsalget.

Kontakt: Fuldmægtig Ingeborg Ørbech, Energistyrelsens Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og Global Rådgivning, tlf: 33 92 49 44, e-mail: irb@ens.dk

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.