Få vores nyheder på mail

Mange kommuner har fokus på energieffektivisering i virksomhederne

Pressemeddelelse   •   Feb 17, 2015 01:00 CET

Pressemeddelelse:

Af landets 98 kommuner har 62 kommuner energispareaktiviteter, der retter sig mod erhvervslivet. Mere end halvdelen af de kommuner, der har aktiviteter, forventer stigende aktivitetsniveau fremover. Det viser en ny undersøgelse fra Energistyrelsen.

Energistyrelsen har i samarbejde med Det Økologiske Råd undersøgt, hvilke - og hvor mange - aktiviteter kommunerne har i forhold til energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder.

Af landets 98 kommuner har 18 kommuner flere målrettede typer af aktiviteter. 26 arbejder systematisk med udvalgte aktiviteter, 18 har sporadiske aktiviteter, mens 36 kommuner fortæller, at de ikke har aktiviteter rettet mod erhvervsvirksomheder i forhold til energieffektivisering. Aktiviteterne omfatter en bred vifte af initiativer som fx tilbud om energirådgivning, informationsmøder, etablering af erfa-netværk, udvikling af værktøjer, kampagneaktivitet mm., og undersøgelsen peger på, at aktivitetsniveauet generelt er højest i hovedstadsområdet og i de store kommuner.

Mere end halvdelen af kommunerne angiver, at de forventer et stigende aktivitetsniveau for energieffektivisering i erhvervsvirksomheder i de kommende år, mens kun 1 kommune forventer et lavere niveau. Forklaringen er ifølge undersøgelsen, at de kommunale klima- og energisparemål nødvendiggør et større fokus på erhvervsvirksomheder, hvis målene skal nås. Erhvervsvirksomhederne står typisk for mellem 30 og 60 pct. af CO2-udledningen i den enkelte kommune.

Yderligere information:

Kontorchef Morten Pedersen, Energistyrelsen, tlf: 33 92 67 59, email: mop@ens.dk eller Christian Jarby, Det Økologiske Råd, tlf: 33 15 09 77, email: cj@ecocouncil.dk

Rapport: "Afdækning af kommunernes aktiviteter i forhold til energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder", Det Økologiske Råd

Morten Pedersen
Kontorchef
Tlf.: 41 33 44 94
mop@ens.dk
 

Ture Falbe-Hansen
Pressechef
Center for Organisation
Tlf.: 25 13 78 46
tfh@ens.dk