Gå til indhold
Billede: Lars Schmidt
Billede: Lars Schmidt

Pressemeddelelse -

Markant stigning i grøn eksport

Danske virksomheder oplevede en solid vækst i eksporten af energiteknologi i 2019. Eksporten voksede med 13,5 % i forhold til året før. Det er særligt vindmøller og andre grønne løsninger, der er populære i udlandet.  

Eksporten af energiteknologi og -service var på 122,6 mia. kr. i 2019, viser en opgørelse, der er lavet af DI Energi, Dansk Energi, Energistyrelsen, Wind Denmark og Dansk Fjernvarme.

Eksporten af de traditionelle energiløsninger har ligget stabilt hen over det seneste år, mens de grønne teknologiløsninger har vundet terræn. Alene sidste år steg eksporten af grønne løsninger med 20 procent, og det udgør nu 72 procent af den samlede eksport af energiteknologi.

Det er især eksporten af teknologi til vindmøller, der har drevet væksten. Sidste år eksporterede danske virksomheder vindteknologi og -service for 66,5 mia. kr. Det er næsten 12 mia. kr. mere end året før og det højeste niveau nogensinde. Teknologi til vindmøller udgør 55 pct. af den samlede eksport af energiteknologi.

Eksporten er dog steget inden for alle kategorier. Det gælder fjernvarme, bioenergi og anden energiteknologi. Sidstnævnte dækker blandt andet over teknologier til produktion af energi, energibesparende produkter og komponenter.

Siden 2010 er eksporten steget med 61 pct. Og eksporten af energiteknologi udgør nu 13,5 pct. af den samlede danske vareeksport. I 2014 passerede eksporten 100 milliarder kroner, og det niveau har den holdt lige siden.

60,5 procent af eksporten går til europæiske lande. Tyskland er det vigtigste marked med en eksport på 15,6 mia. kr. Derefter kommer Storbritannien med en eksport på 11,7 mia. kr.

En stadig større del af eksporten går dog til lande uden for EU – ikke mindst til USA og Kina. Og det hører med til billedet, at energiteknologi – for eksempel vindmøller eller energibesparende produkter der bliver produceret i Kina og USA af danske virksomheder - ikke tæller med i statistikken.

Læs rapporten her.

Kommentarer til analysen

”Tallene viser med al tydelighed, at de danske grønne energivirksomheder har godt fat i de internationale markeder. Det er vigtigt, for det er afgjort det, Danmark skal leve af i fremtiden. Det viser klart, at grønt lederskab ikke kun er godt for klimaet, men også for konkurrenceevnen. Netop i denne tid er det helt centralt, at vi får styrket eksportindsatsen af de grønne løsninger internationalt til gavn for både klima, arbejdspladser og vækst”, siger Dan Jørgensen, klima-, energi- og forsyningsminister (S).

”Vi er nu i en helt anden situation end sidste år. Vi er midt i en alvorlig økonomisk krise, der har ramt hele verden. Men vejen ud af krisen går gennem en grøn omstilling af Danmark, EU og alle andre lande. Danske virksomheder har produkterne, og vores mål er fortsat at fordoble eksporten af energiteknologi frem mod 2030”, siger Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi.

”Klimaudfordringer går ikke over af sig selv, og der er globalt et grundlæggende positivt bundtræk i efterspørgslen efter grønne løsninger. Den aktuelle krise giver derfor endnu mere grund til at investere i grøn omstilling og udvikling af grønne produkter og teknologi som en af vejene til at genvinde vækst og arbejdspladser, der går tabt nu”, siger Anders Stouge, viceadm. direktør i Dansk Energi.

”Med en eksport på næsten 67 mia. kr. er vindenergi en eksportmotor af de helt store for Danmark. Eksporten er baseret på mange års prioritering af Danmark som udviklings- og produktionsland, og derfor hænger eksport og hjemmemarked tæt sammen også i de kommende år, hvor både den danske og globale økonomi skal genstartes”, siger Jan Hylleberg, adm. direktør i Wind Denmark.

”Ligesom vi i Danmark har ambitioner om en fuldstændig grøn varmeforsyning i 2030, så har en række af landene omkring os også grønne ambitioner og ønsker om udbygning med fjernvarme. Derfor bevarer vi optimismen på vegne af den danske industri, der afsætter grønne danske løsninger på eksportmarkederne og som på trods af økonomisk afmatning, fortsat ser grønt og positivt om de langsigtede muligheder for øget eksport”, Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme

Kontakt

Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen træffes gennem presserådgiver Lasse Bendtsen på 4172 3884 eller lasab@kefm.dk

Branchedirektør i DI Energi Troels Ranis træffes via presserådgiver Claus Kaae-Nielsen på 2332 6829 eller clkn@di.dk

Viceadm. direktør i Dansk Energi Anders Stouge træffes via presserådgiver Inger Schroll-Fleischer på 2265 0919 eller isf@danskenergi.dk

Adm. direktør i Wind Denmark Jan Hylleberg træffes via presse- og kommunikationschef Peter Alexandersen på 2225 9072 eller pal@winddenmark.dk

Direktør i Dansk Fjernvarme Kim Mortensen træffes via pressechef Rune Birk Nielsen på 2490 4197 eller RBN@danskfjernvarme.dk

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark