Gå til indhold
Billede: Unsplash
Billede: Unsplash

Pressemeddelelse -

Mere end 500 mio. kroner til nye energiprojekter

Grøn procesenergi, CO2-lagring, Power-to-X, maritim innovation og meget mere. Virksomheder og forskere med fokus på energiteknologi kan nu søge om støtte fra Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) til innovative energiprojekter. Frist for ansøgere er den 3. september 2021.


Med 250 mio. kroner i den generelle pulje og fire særpuljer åbner EUDP i juni 2021 for ansøgere til programmet, der siden 2007 har støttet mere end 1000 energiteknologiske projekter. Ansøgere kan være små, mellemstore og store virksomheder, vidensinstitutioner, forsyningsselskaber og andre, der arbejder med grønne energiteknologier.

Vi lægger vægt på, at alle typer af virksomheder, store som små, søger, og vi håber blandt andet, at der vil komme flere ansøgninger, der omhandler teknologier, der kan understøtte omstilling af industriens procesenergi. De historisk mange ansøgninger, vi så ved de seneste runder, er et godt tegn på storinteresse for grøn teknologiudvikling,” siger Anne Grete Holmsgaard, formand for EUDP’s bestyrelse.

EUDP’s generelle pulje støtter udvikling og demonstration af alle typer af innovative energiteknologier. Under denne pulje er også tilskudsordningen Green Labs DK, der målretter sig etablering af testfaciliteter. Ansøgninger til Green Labs DK-programmet konkurrenceudsættes med udviklings- og demonstrationsprojekter under EUDP.

Fire særpuljer

Indkaldelsen involverer også fire særpuljer, der kan søges på lige vilkår med de 250 mio. kr. i den generelle pulje. Overstiger de støtteværdige projekter til særpuljerne det beløb, den enkelte pulje rummer, kan der toppes op med midler fra den generelle puljes 250 mio. kroner, således at det samlet set er de bedste projekter, der opnår støtte. Det er derfor en fordel at placere sin ansøgning i en særpulje, hvis den kan rummes inden for den tematiske afgrænsning.

 • Den maritime pulje: 20 mio. kroner
  Denne særpulje kan støtte maritime udviklings- og demonstrationsprojekter og implementering af nyudviklede, ikke markedsmodne grønne klimaløsninger til skibe og havne. Det sker på baggrund af en politisk aftale om genstart af dansk eksport.
 • Power-to-X: 8 mio. kroner
  Denne særpulje er målrettet udvikling og demonstration af teknologier, der er nødvendige for at kunne viderebearbejde brint til ”X”-produkter, herunder indfangning og rensning af CO2 på affaldsforbrændingsanlæg eller industrivirksomheder samt produktion af fx grøn ammoniak og jetfuel.
 • CO2-lagring i Nordsøen: 197 mio. kroner
  Med Nordsøaftalen er det aftalt, at der afsættes midler til projekter, der omhandler udvikling og demonstration af teknologier relateret til CO2-lagring i Nordsøen, så udviklingen af sikker lagring af CO2 kan ske allerede fra 2025. Det kan f.eks. være til demonstration af, at CO2-injektion og -lagring kan ske sikkert i undergrunden uden udslip, herunder hvordan de underjordiske reservoirs påvirkes af CO2-injektion.
 • Grøn procesenergi: 68,6 mio. kroner
  Denne særpulje kan støtte projekter med fokus på udvikling og demonstration af de teknologier, der er nødvendige for at nedbringe industriens energiforbrug og CO2-udledninger.

Frist den 3. september 2021

EUDP’s puljer er åbne for ansøgere med frist den 3. september 2021.

Læs mere på www.energiteknologi.dk eller på Energistyrelsens hjemmeside.

Kontakt

 • Claus Meineche, sekretariatschef, +45 3392 7793, clme@ens.dk

Emner


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark