Gå til indhold
Oversigtskort over hele ruten for Baltic Pipe gasrørledningen. Kilde: Energinet, Gaz System (v. Rambøll) Baltic Pipe - Miljøkonsekvensrapport Februar 2019.
Oversigtskort over hele ruten for Baltic Pipe gasrørledningen. Kilde: Energinet, Gaz System (v. Rambøll) Baltic Pipe - Miljøkonsekvensrapport Februar 2019.

Pressemeddelelse -

Miljøvurdering af Baltic Pipe projektet sendes i høring

Miljøkonsekvensrapporten for Baltic Pipe projektet er nu tilgængelig for offentligheden, og der kan indgives kommentarer indtil den 12. april 2019. Energistyrelsen deltager i de offentlige møder om projektet den 13. marts i Holmegaard og 14. marts i Middelfart.

Det er nu muligt for offentligheden, herunder myndigheder og organisationer, at indgive kommentarer eller stille spørgsmål til den danske miljøkonsekvensrapport for Baltic Pipe naturgasrørledningen til bygherrerne (Energinet og polske Gaz System (v. Rambøll)) og myndighederne.

Baltic Pipe gasrørledningen planlægges ført fra Europipe II i Nordsøen via Danmark til Polen. Gasrørledningen bliver ca. 850 km lang, hvoraf ca. 250 km findes på dansk havområde og ca. 210 km på land. Rørledningen skal transportere op til 10 milliarder kubikmeter gas pr. år. Til sammenligning kan oplyses, at det samlede danske gasforbrug i 2016 var på 2,6 milliarder kubikmeter.

Energistyrelsen har modtaget ansøgning

Energistyrelsen har den 25. januar 2019 modtaget ansøgninger fra bygherrerne om tilladelse til etablering af en gasrørledning (Baltic Pipe) på havet. Energinet har ansøgt om tilladelse til etablering af gasrørledningen i Nordsøen og Lillebælt, mens Gaz System har ansøgt om tilladelse til etablering af gasrørledningen i den danske del af Østersøen. Energistyrelsen er myndighed for havdelen, mens Miljøstyrelsen er myndighed for landdelen.

Miljøkonsekvensrapport og relevante dokumenter kan hentes

Sammen med ansøgningen fra Energinet og Gaz System (v. Rambøll) er vedlagt en miljøkonsekvensrapport, der belyser evt. miljøpåvirkninger i Danmark og en Espoo-rapport, der belyser evt. grænseoverskridende miljøpåvirkninger fra projektet i Danmark.

Der blev i 2018 gennemført en offentlig høring – idefase – hvor alle kunne komme med bemærkninger til projektet. Høringssvarene herfra er inddraget i miljøkonsekvensrapporten.

  • Se dokumenterne og udkast til to etableringstilladelser (på havet) for hhv. Nordsøen og Lillebælt (til Energinet) samt for Østersøen (til Gaz System) på Energistyrelsens hjemmeside og på høringsportalen.
  • Se Espoo-rapporten, resume af ansøgningen til Energistyrelsen samt udkast til etableringstilladelser (på havet), der også er tilgængelig på engelsk, polsk, svensk og tysk på Energistyrelsens hjemmeside
  • Dokumenterne og udkast til tilladelser på land er desuden tilgængelige på Miljøstyrelsens hjemmeside.
  • Se yderligere information om projektet på bygherrernes hjemmesider

Dokumenterne kan desuden rekvireres hos Energistyrelsen.

Frist for kommentarer er 12. april 2019

Miljøkonsekvensrapporten og relevante dokumenter er fremlagt for offentligheden fra den 25. februar 2019 til den 12. april 2019, og desuden sendt til relevante danske myndigheder og organisationer.

Bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten (både hav og land) i Danmark og de grænseoverskridende påvirkninger fra Baltic Pipe projektet kan indsendes til Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, eller mail: MKV_BalticPipe@mst.dk, senest den 12. april 2019.

Offentlige møder den 13. og 14. marts 2019

Bygherrerne afholder 7 offentlige møder i Danmark i løbet af marts måned om projektet.

Energistyrelsen vil være til stede ved møderne den 13. og 14. marts 2019, mens Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen deltager i alle 7 møder. Alle møder starter kl. 19.00 og finder sted på følgende datoer:

Tid Sted

4. marts

Pulzion, Peter Toftsvej 21, 6000 Kolding

5. marts

Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde

6. marts

Arena Næstved, Ved stadion 11, 4700 Næstved (Mødet omhandler kompressorstationen)

7. marts

Vilcon Hotel og konferencegaard, Lorupvej 44, 4200 Slagelse

12. marts

Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ

13. marts

Holmegaardhallen, Glasværksvej 1, 4684 Holmegaard (DK + grænseoverskridende miljøpåvirkninger)

14. marts

Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Kontakt

  • Oplysninger om miljøvurderingerne (hav) kan fås ved henvendelse til Energistyrelsen, Anne Vibe Termansen, tlf. +45 33 92 75 70, e-mail: avt@ens.dk.
  • Oplysninger om miljøvurderingerne (land) kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen, Dana Østergaard, tlf. +45 93 59 71 03, mail: damoe@mst.dk

Emner

Tags


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Marie Helle Markussen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 08 24

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark