Få vores nyheder på mail

Miljøvurdering af Nord Stream 2 sendes i høring

Pressemeddelelse   •   Jun 27, 2017 09:01 CEST

Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM) for den danske del af Nord Stream 2 projektet er nu tilgængelig for offentligheden, og der kan indgives kommentarer indtil den 19. september 2017.

Det er nu muligt for offentligheden, herunder myndigheder og organisationer, at indgive kommentarer eller stille spørgsmål til den danske miljøvurdering for Nord Stream 2 til Energistyrelsen.

Energistyrelsen har modtaget en ansøgning fra Nord Stream 2 AG om tilladelse til at etablere den del af to parallelle naturgasrørledninger (Nord Stream 2), som forudses at skulle ligge på dansk havområde i Østersøen øst og syd om Bornholm.

Nord Stream 2 AG har udarbejdet to vurderinger af miljøpåvirkningerne (VVM) for projektet i Østersøen:

  • ”Nord Stream 2. Vurdering af virkninger på miljøet, Danmark. Marts 2017”. Denne VVM beskriver miljøpåvirkningerne på dansk område og er vedlagt ansøgningen om tilladelse.
  • ”Espoo rapport, Nord Stream 2. April 2017”. Denne miljøvurdering skal hovedsageligt bruges i høringen af alle østersølande med fokus på en eventuel grænseoverskridende miljøpåvirkning fra rørledningsanlægget.

VVM-redegørelserne er fremlagt for offentligheden, de danske myndigheder og organisationer fra den 27. juni 2017 til den 19. september 2017. Bemærkninger til vurderingen af miljøpåvirkningerne i Danmark eller til de grænseoverskridende miljøpåvirkninger af Nord Stream 2 projektet kan indsendes til Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K, e-mail: ens@ens.dk med kopi til ksc@ens.dk, senest den 19. september 2017.

Begge VVM-redegørelser med tilhørende tekniske bilag på dansk og engelsk er tilgængelig på www.hoeringsportalen.dk samt Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk  og kan desuden rekvireres hos Energistyrelsen. Redegørelserne er endvidere fremlagbt for offentligheden på følgende offentlige biblioteker: Hovedbiblioteket i København og bibliotekerne i Rønne og Nexø.

Energistyrelsen afholder et offentligt møde om miljøvurderingen af Nord Stream 2 projektet den 29. august 2017, kl. 17.00 på Hotel GSH i Rønne, hvor bygherren Nord Stream 2 AG vil være tilstede. Mødet vil foregå på dansk og engelsk - der vil være mulighed for oversættelse.

Nord Stream 2 AG har ansøgt om en linjeføring parallelt med det eksisterende Nord Stream rørledningsanlæg. Nord Stream 2 rørledningerne planlægges bygget fra Narva Bay i Rusland ned gennem russisk, finsk, svensk, dansk og tysk havområde i Østersøen til Lubmin nær Greifswald i Tyskland. På dansk havområde øst og syd om Bornholm udgør rørledningsprojektet ca. 139 km.

Se kort over hele linjeføringen for Nord Stream 2 rørledningen samt for linjeføringen over dansk område . Kilde: Rambøll & Nord Stream 2 AG, Marts 2017, ”Atlas Vurdering af virkninger på miljøet (VVM) Danmark Nord Stream 2”.

For yderligere information om projektet henvises til Nord Stream 2 AG’s hjemmeside https://www.nord-stream2.com/.

Kontaktinfo

Oplysninger om VVM-redegørelserne kan fås ved henvendelse til Energistyrelsen, Katja Scharmann, tlf. 33 92 66 72, e-mail: ksc@ens.dk, eller Jean-Pierre Posselt, tlf. 33 92 67 70, e-mail: jpp@ens.dk.

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.