Gå til indhold
Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Pressemeddelelse -

Miljøvurdering af nordvestlig rute for Nord Stream 2 sendes i høring

Miljøkonsekvensrapporten for en nordvestlig rute for Nord Stream 2 projektet er nu tilgængelig for offentligheden, og der kan indgives kommentarer indtil den 12. december 2018. Energistyrelsen afholder et offentligt møde om miljøvurderingen på Bornholm den 14. november.

Det er nu muligt for offentligheden, herunder myndigheder og organisationer, at indgive kommentarer eller stille spørgsmål til den danske miljøvurdering af den nordvestlige rute for Nord Stream 2 til Energistyrelsen.

Ny ansøgning for alternativ ruteføring

Energistyrelsen modtog den 10. august 2018 en ansøgning fra Nord Stream 2 AG om tilladelse til etablering af to parallelle naturgasrørledninger (Nord Stream 2) på dansk kontinentalsokkel udenom dansk territorialfarvand i Østersøen. Nord Stream 2 rørledningsanlægget planlægges ført fra Narva Bay i Rusland ned gennem russisk, finsk, svensk, dansk og tysk havområde i Østersøen til Lubmin nær Greifswald i Tyskland. Selskabet har opnået tilladelse i Rusland, Finland, Sverige og Tyskland. I dansk havområde nordvest om Bornholm udgør rørledningsprojektet ca. 174 km.

Se kort over hele ruten for Nord Stream 2 rørledningsanlægget samt for ruten over dansk område. Kilde: Rambøll & Nord Stream 2 AG, August 2018, ”Atlas - Miljøkonsekvensrapport, Danmark – Nord-vestlige Rute – Nord Stream 2”.

Miljøkonsekvensrapport for nordvestlig rute

Sammen med ansøgningen er vedlagt en miljøkonsekvensrapport med en række bilag med henblik på at belyse evt. miljøpåvirkninger i Danmark eller grænseoverskridende miljøpåvirkninger fra projektet i Danmark. Der er ansøgt om en alternativ linjeføring i forhold til den tidligere ansøgte rute sydøst om Bornholm.

Selskabet ønsker at fastholde den tidligere ansøgning. Der blev i 2017 gennemført en offentlig høring af miljøvurderingen (VVM) for denne rute, og sagsbehandlingen er fremskreden.

Relevante dokumenter:

Følgende dokumenter er fremlagt af ansøgeren, Nord Stream 2 AG for at belyse og vurdere miljøpåvirkninger fra projektet:

Dokumentation i relation til vurdering af miljøpåvirkning i Danmark:

  • Nord Stream 2 Miljøkonsekvensrapport, Danmark Nord-vestlige rute. August 2018.
  • Atlas - Miljøkonsekvensrapport, Danmark – Nord-vestlige Rute – Nord Stream 2. August 2018.

Dokumentation i relation til grænseoverskridende miljøpåvirkninger:

  • Nord Stream 2 Grænseoverskridende påvirkninger Miljøkonsekvens-rapport, Danmark Nord-vestlige rute. August 2018.
  • Nord Stream 2 Ikke-Teknisk Resumé Miljøkonsekvens-rapport, Danmark Nord-vestlige rute. August 2018.
  • Ansøgeren har vedlagt en række bilag samme med miljøkonsekvensrapporten:

Resumé af ansøgningen:

  • Nord Stream 2 Ansøgning om anlægstilladelse - opsummering, Danmark Nord-vestlige rute. August 2018

Baggrundsrapporter på engelsk:

  • Baggrundsrapport “Detailed Maritime Assessment of NW pipeline routeing in Danish EEZ – SSPA”. August 2018.
  • Baggrundsrapport “Nord Stream 2 - Offshore Pipeline Detail Design”. Marts 2018.
  • Baggrundsrapport “Pipeline Construction Risk Assessment – including North of Bornholm option”. August 2018.

Energistyrelsen har udarbejdet et udkast til tilladelse for den nordvestlige rute, som også fremlægges for offentligheden:

  • Udkast ‘Tilladelse til Nord Stream 2 naturgasrørledninger’

Miljøkonsekvensrapporten med tilhørende bilag er fremlagt for offentligheden fra den 17. oktober 2018 til den 12. december 2018, og sendt til de danske myndigheder og organisationer. Dokumenterne er tilgængelige på Energistyrelsens hjemmeside samt på høringsportalen www.hoeringsportalen.dk og kan desuden rekvireres hos Energistyrelsen. Miljøkonsekvensrapporten med tilhørende bilag er også tilgængelig på engelsk i en uofficiel oversættelse.

Frist for kommentarer er 12. december 2018

Bemærkninger til vurderingen af miljøpåvirkningerne i Danmark eller til de grænseoverskridende miljøpåvirkninger af den nordvestlige rute for Nord Stream 2 projektet kan indsendes til Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K, e-mail: ens@ens.dk med kopi til ksc@ens.dk, senest den 12. december 2018.

Offentligt møde den 14. november

Energistyrelsen afholder et offentligt møde om den nationale høring af miljøvurderingen af Nord Stream 2 projektet den 14. november 2018, kl. 17.00 på Hotel GSH i Rønne, hvor ansøgeren Nord Stream 2 AG vil være til stede. Mødet vil foregå på dansk og engelsk - der vil være mulighed for oversættelse.

For yderligere information om projektet henvises til Nord Stream 2 AG’s hjemmeside https://www.nord-stream2.com/.

Kontaktinfo

Oplysninger om miljøvurderingen kan fås ved henvendelse til Energistyrelsen, Katja Scharmann, tlf. 33 92 66 72, e-mail: ksc@ens.dk.

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark