Få vores nyheder på mail

Nu skal danskerne nudges til energirenovering

Pressemeddelelse   •   Maj 27, 2020 06:00 CEST

Hvordan kan energimærkningsrapporten forbedres, så flere boligejere gennemfører energirenovering? iNudgeyou har undersøgt, hvordan nudging - det lille puf ­- kan fremme energirenovering i vores boliger. Analysen som er udarbejdet for Energistyrelsen præsenterer fem løsningskoncepter, som skaber øget opmærksomhed på potentialet ved at energirenovere og gennemføre rentable besparelsesforslag, så boligejere får lettere ved at bidrage til den samlede CO2-besparelse.

iNudgeyou har for Energistyrelsen udarbejdet en vurdering af mulighederne for at anvende adfærdsvidenskabelige greb inden for energimærkningsordningen. Målet er, at flere boligejere går fra blot at overveje energirenoveringer til faktisk at føre dem ud i livet. I analysen ”Adfærdsindsigter inden for energimærkningsordningen” fremlægges fem løsningskoncepter baseret på gennemførte felt- og laboratorieeksperimenter samt samarbejder med ejendomsmæglere og banker.

  • Løsningskoncept 1: Ny, adfærdsoptimeret energimærkningsrapport.
  • Løsningskoncept 2: Interaktivt energimærke på digitale boligannoncer.
  • Løsningskoncept 3: En ny digital platform (videreudvikling af hjemmesiden sparenergi.dk).
  • Løsningskoncept 4: Skræddersyet one-pager til møde i banken.
  • Løsningskoncept 5: Skræddersyede e-boks breve til borgere.

Energistyrelsen takker de boligejere og virksomheder, der har deltaget i analysearbejdet. Det har været vigtig, at løsningskoncepterne kunne testes under så realistiske forhold som muligt, hvilket bidragsyderne har været med til at gøre muligt. 

Læs rapporten ”Adfærdsindsigter inden for energimærkningsordningen”

Fra intention til handling

Energimærkningsrapporterne peger hvert år på mange rentable besparelsesforslag – i 2018 var potentialet for alle rentable forslag en CO2-besparelse på knap 0,15 mio. ton eller det samme som udledningen fra en by på størrelse med Haderslev. På den måde har hver boligejer en mulighed for selv at yde et bidrag til den grønne omstilling og samtidig spare penge. Energistyrelsen vil herefter inddrage løsningskoncepterne i det videre arbejde med initiativet om en mere robust energimærkningsordning, der forventes gennemført i perioden frem til 2022.

Fakta

  • Der udstedes årligt ca. 60.000 energimærkninger, der beskriver bygningens energimæssige stand og giver forslag til energiforbedringer. Fordelingen af tildelte bogstaver på energimærkningsskalaen for energimærkninger udstedt i 2018 viser, at det hyppigste energimærke er D.
  • Energistyrelsen har siden 2018 arbejdet med initiativet En mere robust energimærkningsordning for bygninger. Initiativet følges op med række projekter som gennemføres i perioden 2019-2021, herunder nærværende analyse.

Kontakt

Chefkonsulent Ruth Severinsen, 33 92 68 47, rse@ens.dk

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.