Gå til indhold

Pressemeddelelse -

Ny Åben Dør ansøgning til efterforskning og indvinding af kulbrinter omkring Lolland-Falster

Energistyrelsen har den 17. maj 2016 modtaget en ansøgning i Åben Dør området om tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter. Ansøgningen vedrører et område omfattende bl.a. Lolland-Falster.

Nail Resources Denmark B.V. har den 17. maj 2016 søgt om tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter i Åben Dør området. Ansøgningen vedrører et område omfattende bl.a. Lolland-Falster. Efterforskningsmålet i ansøgningen er ikke skifergas.

Ansøgningen bliver nu behandler af Energistyrelsen.

Proceduren for Åben Dør området giver olieselskaberne mulighed for – inden for den årlige åbningsperiode fra 2. januar til 30. september - løbende at søge om tilladelser til efterforskning og indvinding af olie og gas. Ordningen omfatter alle ikke-koncessionsbelagte områder øst for 6° 15' østlig længde, dvs. hele landområdet samt offshore-området med undtagelse af den vestlige del af Nordsøen, jævnfør oversigtskortet.

Emner

Tags


Energistyrelsen har ansvaret for hele kæden af opgaver knyttet til energiproduktion og forsyning, transport og forbrug af energi, herunder energieffektivisering og -besparelser samt nationale CO2-mål og indsats til begrænsning af udledningen af drivhusgasser.

Vi har desuden ansvaret for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Vi er ca. 400 beskæftiget i Energistyrelsen.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder