Gå til indhold
Foto: Dan-feltet.
Foto: Dan-feltet.

Pressemeddelelse -

Ny aftale om modernisering af Eneretsbevillingen

Regeringen har indgået aftale med Dansk Undergrunds Consortium (DUC) om en modernisering af Eneretsbevillingen. Aftalen tager afsæt i en undersøgelse gennemført af Energistyrelsen om at øge ligebehandlingen af tilladelser til efterforskning og indvinding af kulbrinter i den danske del af Nordsøen.

Energistyrelsen har på mandat af regeringen gennemført en undersøgelse af mulighederne for at modernisere Eneretsbevillingen, så den i højere grad er underlagt samme vilkår som andre tilladelser til efterforskning og indvinding af kulbrinter i den danske del af Nordsøen. Undersøgelsen er nået frem til, at der over årene i praksis er opnået en høj grad af normalisering af en række særrettigheder og -pligter for Eneretsbevillingen. Ud af de tilbageværende særregler er der 1. maj 2019 indgået aftale mellem regeringen, bevillingshaveren og DUC-partnerne om at normalisere følgende forhold:

1. Ændringer i DUC-parternes interne samarbejdsaftale (Joint Operating Agreement) skal fremover godkendes af Energistyrelsen.

2. Overdragelse af Eneretsbevillingen mellem selskaber i bevillingshaverens koncern skal godkendes af Energistyrelsen på linje med andre tilladelser.

3. Undergrundslovens regler om at undgå unødig afbrænding af kulbrinter gælder på lige fod for Eneretsbevillingen og for andre selskaber i Nordsøen, således som det har været administreret hidtil.

Regeringens mandat til undersøgelsen blev givet i forbindelse med A.P. Møller-Mærsks overdragelse af Mærsk Olie og Gas A/S, herunder eneretsbevillingen, til Total S.A.

Se ”Aftale mellem regeringen og bevillingshaveren (på vegne af DUC partnerne)”.

Kontakt:

Pressechef Ture Falbe-Hansen; Tlf. +45 2513 7846; e-mail: tfh@ens.dk

Kontorchef Trine Mønsted; Tlf. 45 2618 0292; e-mail: tsm@ens.dk

Related links

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark