Gå til indhold
Ny aftale skal sikre ren varme i Beijing

Pressemeddelelse -

Ny aftale skal sikre ren varme i Beijing

Energistyrelsen og Kinas National Energy Conservation Center har underskrevet en implementeringsaftale om dansk-kinesisk pilotprojekt, der skal forbedre fjernvarme og energieffektivitet i Beijing.

Tirsdag den 21. februar blev et vigtigt skridt taget for Kinas energiomstilling. En implementeringsaftale blev underskrevet mellem Kina og Danmark for at igangsætte et pilotprojekt, som skal skubbe fjernvarmen i Kina i en mere effektiv, langsigtet og integreret retning.

Kinas National Energy Administration (NEA) har valgt Beijing som en af testbyerne, når vedvarende energi skal implementeres i fjernvarmesystemet og generelt forbedre hele varmesystemet på vejen mod ”ren varme”, som skal resultere i forbedret luftkvalitet samt en reducering af udledningen af drivhusgasser. Beijing er vært ved Vinter-OL 2022, hvilket er en ekstra motivation for, at forbedre energisystemet i Beijing og reducere luftforureningen.

Energistyrelsen har siden 2009 støttet Kina i energieffektivitet og integrering af vedvarende energi i landets udvikling mod et grønnere energisystem. Energistyrelsen har samarbejdet med National Energy Conservation Center (NECC) om energieffektivitet og fjernvarme siden 2014. I dag blev samarbejdet udvidet, da generaldirektør i NECC, Mr. Xu Qiang og den danske ambassadør i Kina, A. Carsten Damsgaard skrev under på implementeringsaftalen om pilotprojektet.

Samarbejdet er baseret på omfattende dansk erfaring med fjernvarme

Energistyrelsen vil bidrage med teknisk rådgivning baseret på 100 års erfaring med fjernvarme og 40 års erfaring med energieffektivitet fra den danske energiomstilling. Da aftalen nu er underskrevet starter processen om at definere indhold og formuleringer i projektet. Danske virksomheder har udviklet state-of-the-art teknologier, og de af virksomhederne, der er interesserede i samarbejdet, vil blive involveret tidligt i processen.

NECC og Energistyrelsen vil i samarbejde fremme det dansk-kinesiske pilotprojekt, der skal forbedre fjernvarme og energieffektivitet i Kina. Der vil blive etableret et ekspertpanel med deltagere fra begge lande, som skal undersøge overskudsvarme, regional varme, det nuværende energiforbrug, forretningsmodeller, efterspørgsel af varme samt renoveringsplaner i Beijing. Ekspertpanelet skal udvikle forslag til en mere omfattende varmeplanlægning baseret på undersøgelser samt Danmarks brede erfaringsgrundlag og teknologiske ekspertise indenfor fjernvarmeområdet. Forslag til forbedringer vil blive overvejet i samarbejde med lokale aktører ved princippet om markedets frie spil. Hvis projekterne viser sig at være succesfulde, vil de fungere som case-eksempler til, at inspirere andre byer i Kina og udlandet.

Læs mere om det dansk-kinesiske samarbejde om klima, energi og byggeri (på engelsk).

Kontaktperson:

Helle Momsen Fredslund, Energistyrelsen, mobil: 25 72 82 91, e-mail: hmf@ens.dk

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 25 13 78 46, e-mail: tfh@ens.dk

Related links

Emner

Tags


Energistyrelsen har opgaver vedrørende energiproduktion, -forsyning og -forbrug samt indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen. Styrelsen har desuden ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation.

Vi har desuden ansvaret for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Der er ca. 360 personer beskæftiget i Energistyrelsen.


Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relateret materiale

Relaterede nyheder