Få vores nyheder på mail

Ny analyse af engelsk energieffektiviserings- ordning

Pressemeddelelse   •   Apr 14, 2015 02:00 CEST

Copenhagen Economics har foretaget en analyse for Energistyrelsen af den britiske energirenoveringsordning ’Green Deal’. Analysen viser, at kun få boligejere har benyttet låneordningen, og at en tilsvarende ordning vil have begrænset værdi i Danmark.

I mange lande diskuterer man, om energirenoveringer kan fremmes ved at forbedre bygningsejernes mulighederne for at låne til renoveringer. I Storbritannien har myndighederne med Green Deal blandt andet forsøgt at forbedre lånemulighederne.

Green Deal: Ydelsen på lån betales over elregningen
Det helt centrale i Green Deal-ordningen er muligheden for, at ydelsen på lån til investeringer i rentable energirenoveringer kan betales over elregningen, og at lånet følger ejendommen frem for ejeren. Denne konstruktion kan øge finansieringsmulighederne for en række ejendomsejere. Copenhagen Economics rapport viser imidlertid, at der har været meget begrænset interesse for at benytte ordningen, og at ordningen langt fra har været omkostningsfri for den britiske stat.

Bedre lånevilkår i Danmark

Rapporten peger i retning af, at der vil være begrænset værdi i at implementere en tilsvarende ordning i Danmark med finansiering af omkostningerne ved energirenovering og andre energibesparende initiativer via energiselskaberne. Copenhagen Economics fremhæver blandt andet, at bygningsstandarden i Danmark er bedre, og at lånevilkårene for mange boligejere er bedre i Danmark end i Storbritannien.

Rapporten peger også på, at den danske ordning for energiselskabernes energispareforpligtigelser opfylder nogle af de samme mål som Green Deal.  Gennem denne ordning kan bygningsejere få tilskud og vejledning til at gennemføre energiforbedringer af deres ejendom. Desuden har man i Danmark med inspiration fra netop Green Deal allerede etableret BedreBolig-ordningen, som har fokus på helhedsorienteret rådgivning til boligejere om energiforbedringer.

Rapporten er tilvejebragt som et led i BedreBolig-projektet.

Copenhagen Economics rapport: "Er Green Deal vejen frem for energirenoveringer i Danmark?", Februar 2015, Bedre Bolig ordningen

Hanne Lind Mortensen
Chefkonsulent
Center for Erhverv og Energieffektivitet
Tlf.: 33 92 68 85
hlm@ens.dk

Martin Rasmussen
Specialkonsulent
Center for Klima og Energiøkonomi
Tlf.: 33 92 75 99
mra@ens.dk

Ture Falbe-Hansen
Pressechef
Center for Organisation
Tlf.: 25 13 78 46
tfh@ens.dk