Gå til indhold
Billede fra Tjekditnet.dk
Billede fra Tjekditnet.dk

Pressemeddelelse -

Ny funktion giver nye muligheder for den lokale bredbåndsindsats

Energistyrelsen har udviklet en ny funktion på hjemmesiden Tjekditnet.dk, som giver kommuner, bredbåndsudbydere og andre brugere adgang til rådata om bredbåndsdækningen. Funktionen giver kommunerne mulighed for selv at lave mere præcise analyser af lokale bredbåndsforhold. 

Nem adgang til relevante data er en forudsætning for, at bredbåndsudbydere og kommuner kan analysere hvor og hvordan der skal sættes ind for at sikre god bredbåndsdækning.  Energistyrelsen har derfor udviklet den nye rådata-funktion på hjemmesiden Tjekditnet.dk.

Funktion kan spare kommunale ressourcer

Funktionen vil gøre det nemmere for en kommune at lave analyser af de lokale bredbåndsforhold – og dermed give et bedre grundlag for dialog med relevante bredbåndsudbydere om, hvor man ser størst behov for at få udrullet hurtigt bredbånd. I dag er kommunerne ofte ikke selv i stand til at skabe dette overblik.

”Hidtil har det været vanskeligt at få et overblik over bredbåndmulighederne og dermed et vidensgrundlag til brug for den lokale bredbåndsindsats. Med den nye funktion på Tjekditnet.dk bliver det nemmere og billigere for os selv at lave den slags opgaver og få overblikket. Jeg forventer også, at vi med adgang til rådata fra Energistyrelsen bliver i stand til lave bedre analyser end tidligere. Så fra det kommunale maskinrum hilser vi initiativet velkommenbemærker bredbåndskonsulent i Guldborgsund Kommune, Niels Kjærgaard.

Den nye funktion giver også bredbåndsudbyderne mulighed for at anvende rådata fra Tjekditnet.dk, når de skal planlægge deres udrulning.

”I dag er data et betydningsfuldt råstof for erhvervslivet. Vi håber, at der er udbydere, som kan gøre brug af data fra Tjekditnet.dk til at komme endnu længere ud med den kommercielle udrulning af bredbånd. Samtidig kan der måske være andre typer af virksomheder, der kan se forretningsmuligheder med afsæt i de samme data” udtaler kontorchef i Energistyrelsen, Signe Schmidt.

Fakta

  • Det er muligt at finde filer med rådata samt vejledning til anvendelse her.

  • Energistyrelsens bredbåndsportal, Tjekditnet.dk, har siden 2015 givet mulighed for at undersøge mobil- og bredbåndsdækningen på alle adresser i Danmark. Hver måned er der ca. 30.000 besøgende, der benytter sig af muligheden.

  • Oplysningerne på portalen beror på data fra de danske teleudbydere, som er forpligtede til mindst én gang om året at indberette data på adresseniveau om deres fastnetbredbåndsdækning. Der er cirka 120 udbydere, som indberetter data til Tjekditnet.dk.
  • Den nye funktion på portalen giver kommuner, virksomheder og andre mulighed for at udtrække rådata om, hvilke teknologier og hastigheder, der er tilgængelige på adresseniveau på alle adresser i Danmark. Hidtil har det kun været muligt at foretage opslag på enkeltadresser. Rådata kan anvendes til at identificere områder med begrænset bredbåndsdækning, hvor kommuner kan prioritere lokale dækningstiltag. Informationerne kan også anvendes i teleselskabernes arbejde med identificere områder, hvor det kan være kommercielt interessant at udrulle bredbånd.
  • Det er informationer om fastnetbredbåndsdækning, som indgår i den nye funktion. Informationer om mobildækning kan ses på kortet på Tjekditnet.dk.

Kontakt

Teamleder Hans Teglhus Møller, telefon 3392 7585, e-mail htm@ens.dk.

Emner

Tags


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58