Få vores nyheder på mail

Ny pris skal fremme 5G i Danmark

Pressemeddelelse   •   Aug 30, 2019 12:30 CEST

Billede: Colourbox

Hvem har skabt det mest innovative projekt bygget på 5G-teknologi? Energistyrelsen og IDA Connect sætter fokus på anvendelsen af 5G-teknologi og stifter 5G-Prisen. Du har nu mulighed for at nominere dit projekt.

Der er store visioner for 5G-teknologien. 5G vil give meget højere datahastigheder og markant bedre pålidelighed og kvalitet, hvilket giver mulighed for, at mobilnettene kan bruges til helt nye formål. 5G forventes fx at kunne bidrage til at løse samfundsmæssige opgaver og udfordringer, understøtte indsatsen på klimaområdet samt bidrage til øget velfærd. Men hvordan kan 5G konkret bidrage til klimaindsatsen? Og hvem kan skabe den mest innovative udnyttelse af 5G-teknologien?

Energistyrelsen arbejder for at fremme udbredelsen og anvendelsen af 5G i Danmark og har derfor stiftet 5G-Prisen i samarbejde med IDA Connect. Formålet med prisen er at sætte fokus på innovative projekter og foregangseksempler, der kan gavne udbredelsen og anvendelsen af 5G i Danmark. Prisen vil blive overrakt af klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen på Tele 2019-konferencen d. 23. oktober 2019. Med prisen følger en præmie fra IDA Connect til en værdi af 15.000 kr.


Du kan nu nominere dit projekt til 5G prisen

Det er muligt at nominere projekter til 5G-Prisen frem til d. 22. september. For at nominere et projekt skal ansøgningsskemaet udfyldes og sendes til tele@ens.dk. Mailens emnefelt bedes udfyldt med ”Nominering til 5G-Prisen”. Spørgsmål vedrørende prisen kan ligeledes sendes til tele@ens.dk. Emnefeltet bedes være udfyldt med ”Spørgsmål vedrørende 5G-Prisen”.


Om 5G-Prisen

5G-Prisen uddeles i to kategorier:

  1. En pris for virksomheder, myndigheder eller privatpersoner, der har haft særlig betydning for udviklingen og/eller anvendelsen af 5G.
  2. En pris for studerende, som har igangsat eller gennemført et afgangs-, semester- eller ph.d.-projekt, der har haft særlig betydning for udviklingen og/eller anvendelsen af 5G.


Udvælgelse af vinderen af 5G-Prisen sker efter fire kriterier:

  1. Fremmer projektet efterspørgslen af 5G-tjenester?
  2. Vil projektet medvirke til at løse samfundsmæssige opgaver og udfordringer, fx ved at understøtte indsatsen på klimaområdet eller ved at bidrage til øget velfærd?
  3. Er projektet nytænkende og nyskabende?
  4. Anvender projektet en teknologi, der er velunderbygget og/eller godt designet?


Du kan læse mere om, hvordan du nominerer dit projekt på IDA Connects hjemmeside


Fakta

  • Formålet med prisen er at sætte fokus på innovative projekter og foregangseksempler, der kan gavne udbredelsen og anvendelsen af 5G i Danmark. Det forventes, at 5G kan bidrage til løsninger af samfundsmæssige opgaver og udfordringer og være med til at bane vejen for øget velfærd og den grønne omstilling.
  • 5G-Prisen 2019 er et initiativ i 5G-handlingsplanen. Prisen er et led i en række af initiativer, som skal bidrage til målsætningen om, at Danmark skal være førende inden for udrulningen og anvendelsen af 5G-nettet.


Kontakt

Chefkonsulent Robert Lindgaard, rli@ens.dk, 33 92 68 70

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.