Gå til indhold
Foto: SparEnergi.dk
Foto: SparEnergi.dk

Pressemeddelelse -

Ny standard for varmepumper skal sikre energieffektivitet

Danskerne køber elektriske varmepumper som aldrig før – og det er godt for den grønne omstilling. Desværre er det ikke alle installationer, der sikrer den forventede energieffektivitet. Derfor indfører Energistyrelsen nu en frivillig standard for varmepumpeinstallationer. Den skal hjælpe forbrugerne med at få det fulde udbytte af deres varmepumpe.

Energistyrelsen har finansieret den nye standard, som er udviklet af Dansk Standard i samarbejde med eksperter inden for installation og fremstilling af varmepumper. Det sker i forbindelse med, at Energistyrelsen anbefaler varmepumper som opvarmningsform for husstande, der ikke har adgang til fjernvarme. De elektriske pumper har et stort klimamæssigt potentiale, som bliver realiseret i takt med udfasningen af CO2-udledende strøm i Danmark frem mod 2030.

Et godt værktøj for forbrugere og installatører

Standarden skal øge energieffektiviteten af varmepumpeinstallationer. Samtidig kan den bruges som aftalegrundlag mellem forbruger og installatør. For installatøren hjælper standarden med at skabe gennemsigtighed i aftalegrundlaget med kunden. På den måde skabes der øget konkurrence for installatører om at levere høj kvalitet.

Konkret stiller standarden krav til, at installatøren og bygningsejeren i fælleskab planlægger placering og dimensionering af varmepumpen. Desuden forpligter installatøren sig til at følge en kontrolplan, som følges op med en kontrolrapport.

Energistyrelsen anbefaler borgere at vælge en varmepumpe fra  Varmepumpelisten og benytte en VE-godkendt installatør.

Standarden for installation af varmepumper har fået navnet DS 1150 og kan søges frem  her.

Salget af varmepumper er stigende 

  • Salget af større varmepumper som luft-vand og jordvarme, som oftest anvendes som den primære varmekilde i helårsboliger, er i stor vækst (se tabel).
  • Energistyrelsen har i løbet af de sidste år afholdt informationsmøder rundt omkring i landet – med stor succes. Møderne handlede blandt andet om konvertering af oliefyr til mere energieffektive opvarmningsformer.
  • I Energiaftalen (2018) blev det besluttet at tildele en tilskudspulje på 20 millioner om året i 2021-24 til konvertering af oliefyr til varmepumper.

Antal solgte varmepumper efter type 2015 2016 2017 2018 2019*
Luft-luft 23.332 21.396 34.521
37.681 22.172
Husstandsvarmepumper 4.982 6.253 8.101 9.713 4.733
I alt 28.316 27.649 42.622 47.394 26.905

* Januar-juni 2019 ** Luft-vand og jordvarmepumper

Kontakt

Fuldmægtig Jakob Thomsen, Center for energieffektivisering, mobil: 33927709, e-mail: jath@ens.dk

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark