Gå til indhold

Pressemeddelelse -

Ny uddannelse skal sikre bedre kvalitet i energimærkningen af bygninger

Københavns Erhvervsakademi udbyder en ny uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere i samarbejde med Energistyrelsen. Initiativet er et af syv tiltag, som Energistyrelsen fremlagde i april 2015 for at hæve kvaliteten af energimærkningsrapporterne.

Tidligere i år konkluderede en rapport fra Energistyrelsen, at ét ud af tre energimærker udarbejdet i 2013 og 2014 var forkerte. Skærpede krav i det nye uddannelsesforløb skal bidrage til at hæve kvaliteten af energikonsulenternes rådgivning,

ligesom der sættes målrettet ind for at forebygge typiske fejl i energimærkningsrapporterne.

Uddannelsen af energimærkningskonsulenter vil blive udbudt fra slutningen af oktober sammen med uddannelsen til BedreBolig-rådgiver. Dermed vil der være muligt både at blive uddannet energikonsulent og BedreBolig-rådgiver i et samlet uddannelsesforløb. Det forventes at resultere i en bedre og mere helhedsorienteret energirådgivning.

"Det er helt afgørende, at energikonsulenterne har de rette kompetencer og redskaber til at udføre deres arbejde. Vi forventer, at den nye uddannelse vil bidrage til, at vi får energimærker af højere kvalitet, og at samspillet med BedreBolig-uddannelsen vil være med til at sikre, at de mange energiforbedringsforslag bliver omsat til konkret handling", siger kontorchef Henrik Andersen.

Fakta om energimærkningsordningen

Bygningsmassen tegner sig for 40 % af det samlede energiforbrug i Danmark. Energimærkningen er en varedeklaration af bygningens energiforbrug, og kommer samtidig med forslag til, hvordan det kan reduceres. Energimærket er lovpligtigt ved salg og udlejning af ejendomme. Der gennemføres mere end 50.000 energimærkninger årligt i Danmark.

Fakta om BedreBolig-ordningen

BedreBolig-ordningen er en frivillig ordning, der gør det lettere at få gennemført en energirenovering. En BedreBolig-rådgiver tager udgangspunkt i boligejerens behov og ønsker til renovering af boligen, og kan hjælpe hele vejen fra idé til færdigrenoveret hus.

Fakta om uddannelsen

Uddannelsen vil blive udbudt på Københavns Erhvervsakademi. Fra 2016 vil uddannelsen også blive tilbudt i Jylland. Der vil være mulighed for at søge støtte til uddannelsen efter de sædvanlige regler og aftaler for Statens VoksenUddannelsesstøtte (SVU) og diverse kompetencefonde under forskellige overenskomstområder.

Læs mere om uddannelsens indhold og omfang, samt hvordan du tilmelder dig på KEA’s hjemmeside

Energistyrelsen vil løbende informere om uddannelserne på Energistyrelsens hjemmeside, samt via ordningernes nyhedsbreve. Se mere på BedreBolig.dk og EMO.dk

Kontakt: Kontorchef Henrik Andersen, Energistyrelsen, 4013 3740, hea@ens.dk

Københavns Erhvervsakademi om uddannelsen

Henrik Andersen
Kontorchef
Center for Erhverv og Energieffektivitet
Tlf.: 40 13 37 40
hea@ens.dk
 

Ture Falbe-Hansen
Pressechef
Center for Organisation
Tlf.: 25 13 78 46
tfh@ens.dk

Emner


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder

Welcome to Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark