Gå til indhold
Foto: Colourbox. Må ikke videredistribueres uden tilladelse.
Foto: Colourbox. Må ikke videredistribueres uden tilladelse.

Pressemeddelelse -

Nye EU-krav til produkter sparer hele Danmarks energiforbrug

Europa-Kommissionen er på vej med nye krav til Ecodesign og Energimærkning for 10 forskellige produktgrupper. Kravene omfatter skærpede eller nye krav til produkternes energiforbrug, og de vil både betyde store energibesparelser, lavere CO2-udledning og mindre energiregninger.

Danmark har netop sammen med de øvrige EU-lande, Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet vedtaget en række nye krav til 10 forskellige produktgrupper, som enten skærper eller stiller nye krav til produkternes energiforbrug. De såkaldte Ecodesign-krav træder dog først i kraft i 2020 og 2021 for at give producenterne mulighed for at omstille deres design og produktion.

Når kravene får fuld effekt i 2030, ventes de at sænke energiforbruget i EU med 167 milliarder kWh om året, eller hvad der svarer til hele Danmarks samlede energiforbrug. Samtidig ventes kravene at reducere udledningen af drivhusgasser i EU med 46 mio. tons CO2-ækvivalenter om året svarende til omtrent hele Danmarks samlede udledning i dag. Samtidig kommer europæiske forbrugere til at spare penge – i gennemsnit 1.100 kroner om året.

EU’s krav om Ecodesign og Energimærkning af produkter leverer halvdelen af EU’s energisparemål for 2020. Det er mere end nogen anden EU-politik og bidrager meget konkret til reduktion af den globale opvarmning og øget forsyningssikkerhed. I Danmark sikrer Ecodesign og Energimærkning en besparelse på 5,1 milliarder kWh årligt af det endelige energiforbrug i 2020. Og for danske husholdninger er den gennemsnitlige effekt fra 2013 til 2020 ca. 9.000 kroner sparet på elregningerne for hele perioden.

Krav om genanvendelse og reparation

For nogle produkter er de nye krav blot en udvidelse og skærpelse af tidligere krav. Det gælder fx TV, computerskærme, køleskabe, vaske- og opvaskemaskiner. Andre produkter har der ikke før været krav til. Det gælder fx svejseudstyr, frekvensomformere og store servere.


De nye krav gælder ikke kun produkternes energiforbrug. For første gang stilles der også krav om, at produkter kan repareres og genanvendes effektivt. Fx er der nu krav om, at reservedele skal være tilgængelige i mindst 10 år, efter at salg af produktet ophører. Det vil både spare energi og andre ressourcer.

Baggrund

Ecodesign-kravene begrænser produkters forbrug af energi og andre ressourcer gennem minimumskrav til produkternes energiforbrug. Produkter, som ikke opfylder kravene, må ikke markedsføres i EU. Ecodesign suppleres ofte af krav om energimærkning. Produkter med det højeste energiforbrug mærkes med energiklasse G, mens de mindst energiforbrugende mærkes med A, A+, A++ eller A+++, afhængigt af produkttypen. Mærket kan også vise andre egenskaber, fx vandforbrug og støjniveau.

Mærkningen kendes af de fleste forbrugere og øger salget af de mest ressourceeffektive produkter. Ecodesign-krav er mindre kendte, men de skaffer de største besparelser. 85 % af de samlede energi- og CO2-besparelser skyldes Ecodesign, mens 15 % opnås ved mærkningen. Ecodesign-kravene virker ikke kun i EU. Blandt lande uden for unionen har halvdelen krav til produkter, som helt eller delvist er i overensstemmelse med EU’s Ecodesign-regler.

Mere end 40 produktgrupper er omfattet af Ecodesign-direktivet, og for mange af dem er der også regler om energimærkning. Europa-Kommissionen har i 2019 vedtaget 17 Energimærknings- og Ecodesign-forordninger. Der er dels tale om revision af eksisterende regulering, og dels tilføjelse af en række produktgrupper, som ikke før var reguleret. Af de 17 produktforordninger er der tale om seks Energimærkningsforordninger og 11 Ecodesignforordninger. Et samlet overblik over de nye reguleringer kan ses i tabellen her under.

Revision/ny Ecodesign Energimærkning
Køle- og frysemøbler til husholdninger m.v. Revision x x
Opvaskemaskiner til husholdninger m.v. Revision x x
Vaskemaskiner til husholdninger m.v. Revision x x
Lyskilder Revision x x
Skærme (TV, infoskærme mm.) delvis revision X x
Elektriske motorer og frekvensomformere Delvis revision X
Transformatorer Revision x
Eksterne strømforsyninger Revision x
Svejseudstyr ny x
Køle- og fryse-møbler med direkte salgsfunktion ny x X
Store servere og datalagringsprodukter ny x

(Delvis revision betyder, at forordningen både regulerer en tidligere reguleret produktgruppe, samt en udvidelse med flere typer af produkter)

Kontakt

Kontorchef Helle Agerdal Olsen, mobil: 20 64 59 83, e-mail: hao@ens.dk, eller teamleder Signe Christiansen, tlf: 33 92 68 64, e-mail: sich@ens.dk.

Related links

Emner

Tags


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Marie Helle Markussen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 08 24

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark