Få vores nyheder på mail

Nye regler når du bruger mobilen i et andet EU-land

Pressemeddelelse   •   Jun 15, 2017 06:00 CEST

I dag træder de nye roaming-regler i kraft. Det indebærer, at roaming-tillægget for forbrugerne afskaffes, og at man kan anvende sin mobiltelefon på rejser i andre EU-lande som derhjemme (”Roam-Like-at-Home”).

Fra i dag skal du som udgangspunkt betale dine sædvanlige mobiltakster for opkald, sms og data, når du anvender mobiltelefonen i et andet EU-land. Det betyder, at hvis EU-roaming er en del af din abonnementspakke, så vil du uden videre kunne anvende mobilen i andre EU-lande - og som udgangspunkt uden ekstra omkostninger.

Du skal dog være opmærksom på, at dit teleselskab har ret til at sætte en grænse for, hvor meget data, der kan anvendes i udlandet. Det betyder, at du ikke nødvendigvis kan anvende hele den mængde data, som du samlet set har til rådighed i dit abonnement, når du rejser i andre EU-lande.

Så inden du tager på ferie, så tjek om du i dit abonnement har adgang til EU-roaming, og hvilke begrænsninger, der eventuelt gælder for dit abonnement. Hvis du er i tvivl, så kontakt dit teleselskab.

Energistyrelsen fører tilsyn med, at teleselskaberne overholder de nye roaming-regler.

Yderligere information

Kontakt:

Jane Patzy Ørum, 3392 7600, jpo@ens.dk
Daniel Gonn, 3392 6860, djg@ens.dk
Anders Lønvig, 3392 6848, anl@ens.dk

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.