Gå til indhold
Nyt dansk-kinesisk pilotprojekt skal fremme fjernvarme og energieffektivitet i Kina

Pressemeddelelse -

Nyt dansk-kinesisk pilotprojekt skal fremme fjernvarme og energieffektivitet i Kina

Energistyrelsen og det kinesiske National Energy Conservation Center (NECC) har i dag underskrevet et dansk-kinesisk pilotprojekt om fjernvarme og energieffektivitet sammen med Udviklings- og Reformkommissionen for Shaanxi-provinsen (SXDRC) og Folkerepublikken Tongchuan City of Shaanxi-provinsen (SXTC) i Xi'an Shaanxi-provinsen. På baggrund af danske erfaringer er målet, at det nye pilotprojekt skal bidrage til udviklingen af guidelines til en kinesisk varmeplanlægningsmetode, som kan bruges i fremtidige fjernvarmeprojekter i Kina.

I Kina er der et stort uudnyttet potentiale i at bruge lavtemperatursoverskudsvarme fra industrier som elkraft, jern og stål, cement og ikke-jernholdigt metal. Den kinesiske regering har sat sig ambitiøse mål i forhold til at forbedre energieffektiviteten og effektivt udnytte overskydende varmeressourcer. Det er ressourcer, der skal bruges til at reducere kulforbruget, forbedre luftkvaliteten i byerne og lette det hurtigt voksende behov for opvarmning i form af rumopvarmning og varmt vand. Danmark kan støtte Kina i at nå disse mål, og både fra kinesisk og dansk side er der tro på, at pilotprojektet vil skabe gode resultater på kinesisk grund og kan bane vejen for andre fjernvarmeprojekter i fremtiden.

Projektaftale om pilotprojektet

Projektaftalen, som i dag er blevet underskrevet, sigter mod at introducere og demonstrere avancerede danske metoder og teknologier, såvel som erfaringer indenfor energieffektivitet og fjernvarme. Projektet vil blive fulgt tæt af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet i Danmark og den nationale Udviklings- og reformkommission fra Folkerepublikken Kina (National Development and Reform Commission of the People’s Republic of China (NDRC)).

Pilotprojektet implementeres i Tongchuan City i Shaanxi-provinsen i samarbejde med nøgleinteressenter, der påvirker og bidrager til beslutninger vedrørende varmeforsyningen og planlægningen. Her vil mulighederne for at øge energieffektiviteten og udnytte overskydende varme fra bl.a. kraftværket Huaneng Tongchuan Zhaojin, blive vurderet.

Samarbejdet

Projektaftalen er et resultat af en større række af energisamarbejder med Kina, der startede med en hensigtserklæring om klimaændringer og energieffektivitet, som blev underskrevet af den nationale Udviklings- og Reformkommission fra Folkerepublikken Kina og Energi-, Forsynings, og klimaministeriet i 2013. Derudover er der igangsat et nyt treårigt dansk-kinesisk samarbejde mellem Energistyrelsen og NECC, der fokuserer på fjernvarme og energieffektivitet. Dette samarbejde indbefatter ansættelsen af en dansk fjernvarmespecialist i Beijing, som skal bistå implementeringen af projektet.

Et af de vigtigste værktøjer til projektet er et fjernvarmeværktøj, som Energistyrelsen lancerede i sidste måned. Med værktøjet kan der udføres en økonomisk og miljømæssig analyse, som sammenligner fjernvarme med individuel opvarmning. Værktøjet kan tilpasses lokale forhold verden over.

Læs mere om District Heating Assessment Tool (DHAT).

Læs mere om fjernvarme pilotprojektet i dette faktaark

Seeing is believing

En vigtig del af pilotprojektet er studieture til Danmark for udvalgte kinesiske beslutningstagere. Her vil de lære af - og indgå i dialog med - danske aktører med erfaringer indenfor varmeplanlægning, fjernvarme, brugen af overskudsvarme og energieffektivisering i industrien. Den første delegation kommer d. 23. oktober til d. 10. november, hvor de vil møde 32 danske aktører indenfor områderne.

Tongchuan City

Tongchuan havde i 2015 et befolkningstal på 950.000 og et samlet opvarmningsareal på 15,99 mio. m2. Byens vejr er karakteriseret ved lange vintre og korte somre, hvor minimumstemperaturen mellem oktober og april aldrig hæver sig over frysepunktet (-6 ° til -22 °). Det forventes, at indbyggertallet vil stige til omkring 1.06 mio. med et dertil øget opvarmningsareal på 33,46 mio. m2.

Byens primære industri er kul, og det samme er den primære energikilde. Derudover omfatter byens industri også produktion af byggematerialer, maskiner, tekstil og aluminium.

I de kolde og lange vintre er det nødvendigt med opvarmning, og med et støt voksende indbyggertal, vil endnu flere få dette behov. Industrierne og kraftværkerne kan have overskydende varme, som i øjeblikket ikke anvendes i fjernvarmesystemet. Som led i pilotprojektet vil det blive vurderet, hvordan denne uudnyttede ressource kan udnyttes på længere sigt på en måde, der understøtter Kina’s grønne målsætninger.

Fjernvarme i Kina

Fjernvarme spiller allerede en vigtig rolle i mange dele af Kina. Landet har verdens største – og hurtigst voksende – fjernvarmenet. Kombinationen af hurtig urbanisering og stigende levestandard i Kina øger behovet for opvarmning og afkøling. I 2015 dækkede fjernvarmenettet 192.721 kilometer varmtvandsnet og 11.692 dampnet. Dette repræsenterer omkring 650 gigawatt termisk varmekapacitet, hvoraf ca. 10 pct. var til dampproduktion og omkring 45 pct. af fjernvarmekapaciteten var baseret på kraftvarme. Til sammenligning er Danmarks fjernvarmenet 60.000 kilometer, og København er den sidste kommune med dampnet, hvilket HOFOR arbejder på at få udfaset i 2021.

Fokus på danske erfaringer med varmeplanlægning

Danmarks første fjernvarmeværk startede i 1903. I 1970erne fik ca. 30 pct. af danske hjem deres varme fra fjernvarme. Da oliekrisen ramte os i 1970erne, var udbredelsen af fjernvarme et af de afgørende redskaber til at nedbringe forbruget af olie. I 1979 vedtog Danmark den første varmeplanlægningslov, som løbende er blevet tilpasset og moderniseret. I dag opvarmes 64 pct. af de danske hjem deres med fjernvarme. Kineserne er meget interesserede i at lære af årtiers erfaring med varmeplanlægning og de teknologier, som danske virksomheder har udviklet. Denne interesse er fundamentet for det nye pilotprojekt i byen Tongchuan, som starter i dag.

Kontakt

Helle Momsen Fredslund

hmf@ens.dk

+45 2572 8291

Related links

Emner

Tags


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Laura Andersen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 09 06

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark