Gå til indhold
Nyt digitalt værktøj skal hjælpe boligejerne med at spare på energien

Pressemeddelelse -

Nyt digitalt værktøj skal hjælpe boligejerne med at spare på energien

Nu lancerer Energistyrelsen, KL, Realdania og tre kommuner det digitale værktøj Boliganalysen. Værktøjet skal gøre det nemmere for landets kommuner at rådgive borgerne om fordelen ved at energirenovere deres bolig. Potentialet er stort – bygninger står for godt 40 % af Danmarks samlede energiforbrug.


I Danmark er vi er mange, der gerne vil spare penge på varmeregningen samtidig med, at vi gør en indsats for den grønne omstilling. Desværre kan det være svært at sætte sig ind i, hvorvidt huset trænger til at blive energirenoveret, og hvad gevinsten er.

Derfor har Energistyrelsen været med til at udvikle Boliganalysen. Værktøjet er tiltænkt landets kommuner, og det kan hjælpe kommunerne med at analysere potentialet for energibesparelser i private boliger i kommunen. Boliganalysen gør det blandt andet muligt at udsende informationskampagner direkte til borgernes e-Boks med tips og rådgivning, som er tilpasset den enkelte bolig.

I Danmark står bygninger for 40 procent af det samlede energiforbrug. Et tal som Energistyrelsen håber, at Boliganalysen kan være med til at ændre på.

Vi har ambitioner om både at anvende energidata aktivt og at gennemføre konkrete aktiviteter i samarbejde med kommunerne. Vi mener, at Boliganalysen kan skabe værdi for alle landets kommuner, og derfor vil vi gerne bidrage til at gøre værktøjet tilgængeligt for så mange kommuner som muligt,” siger Stig Uffe Pedersen, vicedirektør i Energistyrelsen.

En lille gruppe kommuner fik den gode idé til Boliganalysen. Med finansiering fra den filantropiske forening Realdania og en stor arbejdsindsats fra de fem initiativtagende kommuner var det muligt at udvikle og afprøve værktøjet. Energistyrelsen går nu ind og løfter Boliganalysen til et nationalt plan, så alle kommuner kan gøre brug af værktøjet.

Der er et stort potentiale for at spare på energien i danskernes boliger, men det har vist sig vanskeligt at komme i gang med at gøre noget ved det. Boliganalysen er et værktøj, som giver kommunerne helt nye muligheder for at arbejde strategisk med energidata og bruge indsigterne til at komme i dialog med borgerne. Derfor er det enormt positivt, at Energistyrelsen nu går ind og giver Boliganalysen et vigtigt løft,” siger Pelle Lind Bournonville, projektchef i Realdania.

En af fordelene ved Boliganalysen er, at kommunen har gode muligheder for at følge med i effekten af deres egen indsats.

Middelfart Kommuner er godt i gang med at hjælpe deres borgere

Middelfart Kommune er en af de kommuner, der allerede har taget værktøjet i brug, og her glæder man sig til at gøre byens energiforbrug lidt grønnere ved hjælp af Boliganalysen.

'”Borgerne i Middelfart vil gerne bidrage til at gøre noget ved klimaproblemet, og med det nye værktøj kan vi hjælpe boligejerne med målrettet information om mulighederne for at spare på energien i netop deres hus,” fortæller Middelfarts borgmester Johannes Lundsfryd.

På nuværende tidspunkt har 11 kommuner taget boliganalysen i brug, men man håber, at samtlige af landets kommuner på sigt vil få øjnene op for de muligheder, som Boliganalysen giver.

Kontakt

 • Morten Westergaard, klimachef, Middelfart Kommune: Tlf.: +45 20 54 47 95, mail: Morten.Westergaard@middelfart.dk
 • Pelle Lind Bournonville, projektchef, Realdania: Tlf.: +45 29 69 52 06, mail: plb@realdania.dk
 • Line Kold, specialkonsulent, Energistyrelsen: Tlf. +45 33 92 68 96, mail: lkol@ens.dk
 • Kristoffer Slottved, konsulent, KL: +45 33 70 31 94, mail: ksl@kl.dk.

Vil du høre mere om, hvordan du som kommune kan komme med på Boliganalysen, så kontakt info@boliganalysen.dk

Fakta om Boliganalysen

 • Boliganalysen er et digitalt værktøj, der skal hjælpe kommunerne med at indfri potentialet for energibesparelser i private boliger
 • Boliganalysen er udviklet i samarbejde mellem Middelfart, Høje-Taastrup, Fredericia, Fredensborg og Roskilde Kommune
 • Realdania har finansieret udviklingsprojektet suppleret med bidrag fra Energistyrelsen
 • Den langsigtede drift af Boliganalysen finansieres dels med midler fra Energistyrelsen og dels med brugerbetaling fra kommunerne.

Boliganalysen henter data fra følgende kilder:

 • BBR
 • Danmarks Adresseregister (DAR)
 • Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR)
 • EmoWeb (tidl. Diadem)
 • Ejerfortegnelsen
 • Matrikelregistret (MAT)
 • Kortforsyningen
 • Plandata

Case med Tårnby Kommune

Tårnby Kommune har allerede brugt Boliganalysen til både at analysere kommunens energidata og invitere til borgermøde om klimavenlig opvarmning. Brugervenligheden glæder Rune Klitgaard, som er klimakoordinator i Tårnby Kommune.

Tårnby Kommune var hurtig til at slå til, da det blev muligt for flere kommuner at tage Boliganalysen i brug:

Vi havde allerede hørt om Boliganalysen, mens værktøjet var i udviklingsfasen, og det matchede vores behov rigtig fint. Derfor slog vi til med det samme, da vi fik muligheden,” fortæller Rune Klitgaard.

Tårnby Kommune ville gerne i dialog med de boligejere, som stadig har oliefyr, og tilbyde tips og rådgivning om mere klimavenlige opvarmningsformer. Med Boliganalysen blev det muligt både at få et overblik over oliefyrenes antal og placering i kommunen og skrive til de relevante boligejere med en personlig invitation til borgermøde om klimavenlig opvarmning:

Vi har tidligere inviteret til borgermøder, og det plejer at være temmelig bøvlet med at udtrække BBR-data, skrive breve og udsende via e-Boks. Nu blev det hele klaret i én arbejdsgang, og vi kunne tilmed give borgerne en personlig oplevelse med udgangspunkt i netop deres bolig,” siger klimakoordinatoren.

Tårnby Kommune vil nu arbejde videre med Boliganalysen i kommende klimainitiativer.

Yderligere oplysninger

Rune Klitgaard, klimakoordinator, Tårnby Kommune

Tlf: 32 47 15 72

Mail: rkl.tf@taarnby.dk

Emner


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58