Gå til indhold
Nyt Forsyningsdigitaliseringsprogram skal bidrage til en grøn, digital og integreret forsyningssektor

Pressemeddelelse -

Nyt Forsyningsdigitaliseringsprogram skal bidrage til en grøn, digital og integreret forsyningssektor

Næste fase af den grønne omstilling hviler på, at vi har en sammenhængende og digital forsyningssektor. Som led i regeringens nye Digitaliseringsstrategi igangsættes et nyt Forsyningsdigitaliseringsprogram, der skal sikre bedre adgang til forsyningsdata.

Regeringens nye Digitaliseringsstrategi fremhæver data og en øget digitalisering som en del af den grønne omstilling i Danmark. Denne øgede digitalisering skal Energistyrelsen være med til at drive gennem et nyt Forsyningsdigitaliseringsprogram. Programmet startes op efter sommerferien og løber som udgangspunkt de næste fem år.

Læs hele regeringens Digitaliseringsstrategi

Digitale og innovative løsninger

Du kan i dag lade din elbil op i garagen på det billigste tidspunkt af døgnet via en app, der fortæller dig, hvornår prisen på el er lav, fordi det blæser mere, solen skinner, eller der er rigelig kapacitet i elnettet. Det kan du på baggrund af data. I fremtiden vil en stor del af vores energianvendelse kunne styres automatisk via data – og dermed sikre, at der bruges grøn og billig energi.

Det er ikke alene smart for den enkelte forbruger, som får bedre mulighed for at deltage aktivt i den grønne omstilling. Det er også smart for samfundet, at data bruges til at styre energistrømme rundt i tid og sted – alt efter hvor og hvornår energien er grøn, rigelig og billig, og der er brug for den. Ved at frisætte, udstille og sammenstille flere forsyningsdata kan forsyningssektoren sikre en bedre udnyttelse af infrastrukturen. Samtidig er forsyningsdata råstof til innovative løsninger, som kan skabe grobund for eksport af danske digitale løsninger.

”Vi skal til at tænke på data og udveksling af data som en form for infrastruktur oven på den fysiske infrastruktur i forsyningssektoren. Data kan koble den voksende produktion fra vindmøller og solceller sammen med det voksende forbrug af grøn energi til fx PtX, fjernvarme, varmepumper og elbiler – og bidrage til at tage presset af eksisterende kabler og rør. Samtidig er bedre adgang til flere data en forudsætning for skabelsen af nye typer produkter og services i og omkring forsyningssektoren. Produkter og services, som kan blive fremtidens eksportvare,” siger vicedirektør i Energistyrelsen Stine Leth Rasmussen.

Datafundamentet skal være på plads

En grøn og digitalt integreret forsyningssektor bygger på et fundament af data. For det første er der brug for, at data bliver indsamlet struktureret og systematisk på tværs af forsyningssektoren. Dertil kommer, at der er behov for, at data bliver gjort tilgængelig for en række forskellige aktører og ikke mindst, at data kan kobles og kombineres, så den kan bruges på tværs af forsyningssektoren og til at udvikle nye integrerede digitale løsninger. Det skal naturligvis foregå på en etisk og sikker måde og i respekt for GDPR-regler.

Forsyningsdigitaliseringsprogrammet skal bidrage til et økosystem for forsyningsdata

Centralt i Forsyningsdigitaliseringsprogrammet står ambitionen om at fremme et økosystem for forsyningsdata, som kan binde dataejere, dataanvendere og udviklere i og omkring forsyningssektoren og dens kunder sammen. Det kræver et tæt samarbejde om at skabe et solidt datafundament med data af høj kvalitet og i aftalte standarder og formater. Det kræver sammenhæng på tværs med digitale platforme til distribution og udstilling af data. Og det kræver et udviklingsmiljø til at lave innovative løsninger.

Billede: Hvad er et økosystem for forsyningsdata?

Derfor vil Energistyrelsen som led i Forsyningsdigitaliseringsprogrammet etablere et offentligt-privat partnerskab for dataejere og dataanvendere i og uden for forsyningssektoren. Partnerskabet skal identificere nye datamuligheder i forsyningssektoren, understøtte frisættelse og udstilling af forsyningsdata og derigennem styrke datafundamentet for energi- og forsyningsdata og fremvæksten af et økosystem for forsyningsdata. Ambitionen er, at den danske forsyningssektor udnytter det fulde potentiale af digitaliseringen.

Det nye Forsyningsdigitaliseringsprogram drives af Energistyrelsen på vegne af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og i samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur. 

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark