Gå til indhold
Foto: Director General Phuong Hoang Kim fra Vietnams Electricity and Renewable Energy Authority åbnede seminaret om det nye teknologikatalog..
Foto: Director General Phuong Hoang Kim fra Vietnams Electricity and Renewable Energy Authority åbnede seminaret om det nye teknologikatalog..

Pressemeddelelse -

Nyt teknologikatalog hjælper grøn omstilling på vej i Vietnam

Energistyrelsen udgiver sammen med den vietnamesiske energimyndighed, Electricity and Renewable Energy Authority (EREA), det første teknologikatalog, der er tilpasset vietnamesiske forhold. Energipartnerskabet mellem Danmark og Vietnam er en del af den danske indsats for at understøtte en global grøn omstilling og finansieres i et tæt samarbejde med Udenrigsministeriet.

Med det nye teknologikatalog får Vietnam et stærkt udgangspunkt for at optimere energisystemet og langtidsplanlægge landets grønne omstilling. Energistyrelsens danske teknologikatalog er en nøglekomponent i den danske energimodel. Kataloget leverer data om aktuelle og fremtidige energiteknologier, og det anerkendes som en vigtig del af det politiske beslutningsgrundlag i det langsigtede arbejde med at omlægge energisystemet.

Udarbejdelsen af det vietnamesiske teknologikatalog er blevet til i samarbejde mellem den vietnamesiske energimyndighed Electricity and Renewable Energy Authority (EREA) under Ministry of Industry and Trade (MOIT) og Energistyrelsen. Udviklingen af kataloget er foregået i en åben proces, og kataloget er offentligt tilgængeligt for alle interesserede. På den måde får hele den vietnamesiske energibranche et fælles referencepunkt baseret på nyeste data.

Kataloget indeholder information om forskellige elproducerende teknologier. Data fra det vietnamesiske teknologikatalog viser, at omkostningerne til produktion af el fra både vind og sol er faldende. Med disse banebrydende data får de vietnamesiske myndigheder bedre mulighed for at langtidsplanlægge udviklingen i energisektoren, hvilket kan føre til et både billigere, bedre og grønnere energisystem til gavn for forbrugere og miljøet. 

Illustrationen viser produktionsomkostninger pr. enhed elektricitet for forskellige teknologier i årene 2020, 2030 og 2050. LCoE-beregninger er foretaget med Energistyrelsens LCoE-værktøj. Fuldlasttimer og brændselspriser er baseret på foreløbige simuleringer fra Vietnam Energy Outlook Report 2019. 

Læs mere om energisamarbejdet med Vietnam og teknologikataloget eller download teknologidataene på Energistyrelsens hjemmeside.

Teknologikataloget lanceres torsdag d. 16/5 i Hanoi.

Mere om samarbejdet

  • Energistyrelsen har siden 2013 samarbejdet med det vietnamesiske Ministry of Industry and Trade (MOIT) om klima- og energispørgsmål. Samarbejdet er en del af det danske energipartnerskabs program (DEPP), der finansieres af Udenrigsministeriet gennem midler fra den statens klimapulje.

Kontakt:

Fuldmægtig, Loui Algren, +45 3395 4350, loa@ens.dk.

Related links

Emner

Tags


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder