Få vores nyheder på mail

Nyt vindatlas skal fremme bæredygtig elproduktion i hele verden

Pressemeddelelse   •   Okt 21, 2015 00:00 CEST

I dag lanceres et globalt vindatlas, som kan forbedre udnyttelsen af vindenergi over hele kloden. Danmark har spillet en afgørende rolle i udviklingen af vindatlasset, som er et gratis redskab for alverdens energiplanlæggere.

Det nye vindatlas er offentligt tilgængeligt og leverer et mere detaljeret globalt dataset end nogensinde før, som giver energiplanlæggere mere præcise vinddata for bestemte områder. Atlasset får stor betydning for udviklingen af fremtidige vindmodeller og kan dermed medvirke til at forbedre den globale udnyttelse af vindenergi.

Danmark får i dag 40 % af sin elektricitet fra vindmøller, og vindsektoren har stor betydning for både energiforsyning og jobskabelse i Danmark. Det glæder mig meget, at Danmark har bidraget til udvikling af det ny vindatlas, så andre lande også får et godt grundlag for udnyttelse af vindenergien. Danmark har tidligere i samarbejde med Sydafrika udarbejdet et sydafrikansk vindatlas, som har skabt grobund for udvikling af vindenergisektoren der” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.     

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) er verdensførende, når det gælder udvikling af vindmodeller, og DTU har da også haft en central rolle i den tekniske udvikling af det nye vindatlas.

”En vindmølles elproduktion kan forbedres drastisk, såfremt den placeres i det optimale område. Med det ny atlas kan vi udpege de bedste områder – og det endda over hele jordkloden,” siger Innovationschef Kenneth Thomsen fra DTU Vindenergi.

Efterspurgt i ulande
Ifølge International Renewable Energy Agency (IRENA), er det globale vindatalas efterspurgt af mange udviklingslande, som søger teknisk viden i forbindelse med udvikling af en grøn energipolitik. Atlasset kan også bruges til at identificere lande, hvor en mere nuanceret og verificeret kortlægning af vindressourcer vil kunne føre til en øget udnyttelse af vindenergien.  Hvor vindressourcerne ser lovende ud, bliver næste skridt at kontakte de store producenter af vindmøller, f.eks. danske Vestas Wind Systems.

”Det globale vindatlas er en stor gevinst for alle nationer, der ønsker at udforske mulighederne for vindenergi i deres land, og Vestas er selvsagt interesseret i at hjælpe med at finde den optimale vindenergiløsning til de specifikke vindforhold”, siger Vice President for global public affairs hos Vestas, Morten Dyhrholm.

Offentliggørelse af det ny vindatlas foregår via et webinar kl. 15:00 onsdag den 21. oktober, hvor alle er velkomne.  Registrering sker på http://tinyurl.com/GWAWebinar.

FAKTA om det globale vindatlas
Danmark er medlem af organisationen International Renewable Energy Agency (IRENA), som står bag Global Atlas for Renewable Energy. Det nye globale vindatlas bliver en del af IRENA Global Atlas sammen med data fra 1.500 databaser, som sammenholdes med det geografiske informationssystem (GIS) og softwareprogrammet Global Atlas Pocket. IRENA har involveret mere end 50 organisationer fra 67 lande, som alle har bidraget til udviklingsarbejdet de seneste fire år.

Datakilderne og metodologien er beskrevet i detaljer, så der er åbenhed om metoderne over for vindenergisektoren. Det nye vindatlas leverer vindressourcedata helt ned til en kilometers opløsning, baseret på beregninger i endnu højere opløsning. Efter offentliggørelsen kan det nye atlas findes på http://www.irena.org/globalatlas. Særligt interesserede i modellering og dybdegående analyser kan besøge DTU’s Global Wind Atlas-server: http://globalwindatlas.com/.

IRENA’s globale vindatlas er finansieret af en lang række institutioner. Det danske program for energiteknologisk udvikling og demonstration (EUDP) har bevilget 6,95 mio. kr. til projektet, mens DTU har bidraget med 1,25 mio. kr. til det ny vindatlas.

Udarbejdelse af specifikke nationale vindatlas verificeret med målinger indgår også i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets bilaterale samarbejder med Sydafrika og Mexico. Samme metode anvendes i øvrigt nu også af Verdensbanken i deres indsats for fremme af vindenergi i andre lande, herunder Pakistan og Vietnam.

Yderligere oplysninger fås hos:

DTU, seniorforsker Jake Badger, 4677 5094, jaba@dtu.dk

DTU, Sektionsleder Hans E. Jørgensen, 4057 6034, haej@dtu.dk

IRENA, Communications Officer Hillary McBride, +971 56 410 3572, hmcbride@irena.org