Få vores nyheder på mail

Opdateret fremskrivning viser lavere PSO-udgifter frem mod 2020

Pressemeddelelse   •   Mar 27, 2015 01:00 CET

Pressemeddelelse:

De samlede PSO-udgifter er reduceret med knap 2 mia. kr. i 2015-2020 i Energistyrelsens nye fremskrivning.

Energistyrelsen har opdateret fremskrivningen over de forventede PSO-omkostninger frem til 2020. I forhold til den tidligere fremskrivning fra november 2014 er der sket ændringer i flere centrale forudsætninger:
 

  • Ændringer i loven bag VE til proces så det bliver muligt for kraftvarmeværker både at modtage anlægsstøtte fra VE til proces puljen og pristillæg for deres elproduktion efter VE-loven.
  • Ophævelse af treledstariffen ultimo 2015, da ordningen skal statsstøttegodkendes igen efter de nye miljørammeregler, hvilket ikke forventes muligt.
  • Nye forventninger til indfasningen af kystnære møller i udbud. De kystnære møller forventes idriftsat senere end tidligere antaget, pga. forsinket mulighed for nettilslutning.
  • Nedjusteret afregningspris for havmølleparken ved Horns Rev 3, da vinderen af udbuddet nu er fundet.
  • Opdaterede elpriser i tre af de fem anvendte elprisforløb pga. en fejl i omregning mellem prisniveau, der har overvurderet omkostningerne.
  • Opdateret fremskrivning af PSO-omkostninger for 2015 som følge af opdateret kortsigtsprognose fra Energinet.dk, som resulterer i øgede PSO-omkostninger på knap 500 mio. kr. i 2015 (2015-priser).

 Figur 1. Samlede PSO-omkostninger for hvert år frem til 2020 (mio. kr.). De negative tal viser lempelserne i PSO, der blev givet i forbindelse med vækstaftalen fra sommeren 2014. PSO-opkrævningen i 2020 forventes således at blive (6,4-2,0=) 4,4 mia. kr. Der er regnet med en udvikling af elprisen svarende til Basisfremskrivningen med et middelskøn for CO2-kvoteprisen.

Den opdaterede PSO-fremskrivning resulterer i øgede PSO-omkostninger i 2015, men reducerede PSO-omkostninger i årene 2016-2020. Samlet set viser den nye fremskrivning, at de samlede PSO-udgifter i perioden reduceres med knap 2 mia. kr. i 2015-2020 (2015-priser). Heraf har den lavere afregningspris på Horns Rev 3 reduceret PSO-udgifterne med ca. 0,5 mia. kr. De knap 2 mia. kr. svarer til en besparelse på ca. 7 pct. for hele perioden 2015-2020.

Læs den opdaterede fremskrivning af PSO-omkostninger.

PSO fremskrivninger, Klima-, Energi- og Bygningsministeriets pressemeddelelse

Opdateret PSO fremskrivning, marts 2015

Iben Moll Rasmussen
Specialkonsulent
Center for Klima og Energiøkonomi
Tlf.: 33 92 75 32
imr@ens.dk
 

Ture Falbe-Hansen
Pressechef
Center for Organisation
Tlf.: 25 13 78 46
tfh@ens.dk