Gå til indhold
Energistyrelsens tilskudspulje til eksportfremme støtter i år bl.a. store fjernvarmeprojekter i Nederlandene. Både Nederlandene og Tyskland står overfor et skifte til mere bæredygtige varmeforsyningsløsninger. Foto: Unsplash.com
Energistyrelsens tilskudspulje til eksportfremme støtter i år bl.a. store fjernvarmeprojekter i Nederlandene. Både Nederlandene og Tyskland står overfor et skifte til mere bæredygtige varmeforsyningsløsninger. Foto: Unsplash.com

Pressemeddelelse -

Otte nye initiativer skal styrke eksport af dansk grøn energiteknologi

Energistyrelsen har givet tilsagn om 6,2 millioner kroner i tilskud til otte projekter. Fx støtter puljen udvikling af store fjernvarmeprojekter i Tyskland og Nederlandene. Projekterne fremmer den danske energieksportindsats gennem udbygning af Danmarks myndighedssamarbejde på fremtidige vækstmarkeder via offentlig-private samarbejder.

Som en del af Energiaftalen i 2018 blev der afsat midler til en tilskudspulje, som skal styrke eksportindsatsen af dansk energiteknologi. Ansøgningsrunden for 2020 er nu afsluttet, og private og offentlige virksomheder søgte sammen om mere end 19 mio. kr. Der var i alt afsat 6,2 mio. kr. Det vidner om en stor interesse fra både virksomheder og myndigheder i at samarbejde om at udbrede dansk grøn ekspertise og herigennem styrke danske eksportmuligheder.

Vinderprojekterne fokuserer på at udforske nye eksportmuligheder ved at sætte den danske ekspertise i spil i pilotprojekter, markedsanalyser, virksomhedsalliancer samt gennem styrkelse af myndighedssamarbejder på energiområdet. De otte projekter vil understøtte Danmarks kernekompetencer inden for blandt andet fjernvarme og energieffektivisering over hele verden – fra USA og Canada til Tyskland, Nederlandene og videre til Egypten og Kina.

Puljen støtter blandt andet et samarbejde mellem Erhverv Norddanmark og offentlige nøgleaktører i Los Angeles, som har vedtaget ambitiøse klimamål og massive investeringer i grøn energiomstilling. Projektet skal styrke danske små og mellemstore energivirksomheders eksportmuligheder i Californien. 

Puljen støtter desuden flere fjernvarmeprojekter målrettet Nederlandene og Tyskland, som skal promovere danske teknologiløsninger og erfaring på fjernvarmeområdet. Begge lande står overfor at skulle omstille deres varmeforsyning fra mindre sort til mere grøn for at kunne nå deres klimamål. Desuden skal projekterne klæde danske virksomheder bedre på ved at øge kendskabet til fjernvarmemarkederne.

Næste ansøgningsrunde for puljen udmeldes i 2021.

For mere information kontakt: eksporttilskud@ens.dk

Om tilskudspuljen

Energiaftalen fra 2018 afsætter i alt 175 mio. kr. i perioden 2019-2024 for at løfte eksportfremmeindsatsen på energiområdet. Der afsættes hvert år i perioden 2019-2024 midler til en tilskudspulje til fremme af eksportindsatsen. Formålet med puljen er at bidrage til øget eksport af dansk energiteknologi gennem udbygning af Danmarks myndighedssamarbejde på fremtidige vækstmarkeder via offentlig-private samarbejder.

Related links

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark