Gå til indhold
Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Pressemeddelelse -

Puljen til energirenoveringer i bygninger er formentlig tømt for i år – men der er nye tilskudsmidler i 2021

Energistyrelsen har modtaget over 14.500 ansøgninger til Bygningspuljen, der støtter udfasning af olie- og gasfyr og andre boligforbedringer, der sparer energi. Dermed forventer styrelsen, at alle tilskudsmidler vil blive udmøntet for i år, men der vil være nye penge i starten af det nye år, da der er afsat 375 mio. kr. til puljen i 2021.

Danskerne er klar til at hjælpe klimaet ved at energiforbedre deres boliger. I hvert fald har der været kæmpe søgning til den nye Bygningspulje, der åbnede 15. oktober 2020. Energistyrelsen har modtaget mere end 14.500 ansøgninger fra boligejere, der ønsker at udskifte olie- og gasfyret, med en varmepumpe eller gennemføre andre energibesparende boligforbedringer. Det samlede ansøgte beløb overstiger det afsatte puljebeløb for i år.

- Vi glæder os over den store interesse for grønne tiltag i boliger. Energistyrelsen har fået susende travlt med at behandle ansøgninger og besvare henvendelser, og vi forventer faktisk allerede, at alle midler i puljen vil blive udmøntet for i år, da der samlet er ansøgt for et beløb, der er større end puljen. Vi håber derfor, at ansøgerne vil have tålmodighed – vi forventer at alle får svar i år, siger kontorchef Heidi Ingeman Koch fra Energistyrelsen, der administrerer tilskuddet.

Energistyrelsen giver tilsagn hurtigst muligt, når der er overblik over de mange ansøgninger. Hvornår man får at vide, om man får tilskud, afhænger af, hvornår man har sendt sin ansøgning ind. Det forventes, at alle ansøgere får svar i år.

Flere penge næste år

Energistyrelsen understreger, at selvom der er en forventning om, at alle tilskudsmidlerne for i år er brugt, så er der igen nye og yderligere midler klar til uddeling i starten af det nye år. Energistyrelsen opfordrer derfor boligejere, der ikke har travlt, til at søge i næste runde.

- Det er heldigvis ikke en éngangspulje. Den løber til og med 2026 med nye midler hvert år, så der er ingen grund til panik. Vi åbner allerede for en ny runde i første kvartal af 2021, siger Heidi Ingeman Koch.

Der er afsat næsten 1 mia. kr. til puljen de næste 4 år gennem Energiaftalen fra 2018, og der vil blive tilført endnu flere penge som følge af Klimaaftalen fra juni i år. Det afsatte tilskudsbeløb i 2021 er 375 mio. kr. Energistyrelsen vil senere i 2020 melde ud, hvornår puljen mere præcist åbner for ansøgere i første kvartal i 2021.

Se Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressemeddelelse: Bred aftale om klimavenlig varme til danskerne.


Kontakt:

Energistyrelsen: Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: +45 25 13 78 46, tfh@ens.dk eller Kontorchef Heidi Ingeman Koch, mobil: +45 33 92 74 20, heik@ens.dk

Related links

Emner

Tags


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark