Få vores nyheder på mail

Rapport viser vejen mod mere vindkraft i Etiopien

Pressemeddelelse   •   Mar 06, 2018 13:38 CET

Energistyrelsen udgiver i samarbejde med Energinet og etiopiske partnere en ”roadmap” rapport om, hvordan der bedst muligt kan udbygges med vindkraft i Etiopien. Fokus i rapporten er på udvikling af udbud, som kan tiltrække private investeringer og medvirke til, at Etiopien kan udvikle sig til en mellemindkomstøkonomi i det næste årti.

Rapporten udspringer af Danmarks bilaterale energisamarbejde med Etiopien, som sigter mod at udnytte det store vindkraftpotentiale i Etiopien gennem programmet ”Acceleratede Wind Power Generation in Ethiopia”. Rapporten blev offentliggjort i går på et seminar i Addis Ababa med deltagelse af den etiopiske minister for vand, vanding og elektricitet Dr. Eng. Seleshi Bekele og ambassadør Mette Thygesen.

Læs Energistyrelsens engelske pressemeddelelse, der giver en udvidet omtale af rapporten og seminaret: ”Blue print for Ethiopian wind power expansion”.

Læs rapporten "Wind Project Development Roadmap".

Kontakt: Specialkonsulent Henrik Breum, Energistyrelsen, +45 33 92 78 12, e-mail: hebr@ens.dk

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.