Få vores nyheder på mail

Så er det tid til, at interesserede varmeværker kontakter Energistyrelsens rejsehold for store varmepumper i fjernvarmen

Pressemeddelelse   •   Apr 29, 2015 02:00 CEST

Energistyrelsens nye rejsehold drager snart ud i landet. Derfor opfordrer styrelsen de decentrale naturgasdrevne kraftvarmeværker til at invitere holdet på besøg. Rejseholdet tilbyder blandt andet at rådgive om mulighederne og de økonomiske fordele ved at anvende store el-drevne varmepumper i fjernvarmen.

Nu er Energistyrelsens rejsehold for store varmepumper til fjernvarme samlet og drager snart ud i det ganske land for at rådgive varmeværkerne og kommunerne.

Energistyrelsen opfordrer derfor interesserede varmeværker og andre potentielle anlægsværter om at indsende en interessetilkendegivelse med en foreløbig projektbeskrivelse til Energistyrelsen. Denne tilkendegivelse vil være en forudsætning for at kunne få besøg af rejseholdet og modtage en indledende rådgivning og assistance.

Energistyrelsens hemmeside ligger en skabelon, der skal udfyldes og indsendes. Skabelonen udfyldes elektronisk og fremsendes til Ida Riise-Knudsen, Energistyrelsen, snarest muligt af hensyn til tilrettelæggelsen af rejseholdets arbejde.

Bemærk, at interessetilkendegivelsen er uforpligtende og omfatter en overordnet beskrivelse af projektet. Denne tilkendegivelse kan derfor ikke erstatte en endelig ansøgning om tilskud fra demonstrationsprogrammet for store varmepumper. Der gøres opmærksom på, at udkast til regler for tilskudsordningen er sendt i høring på høringsportalen  og at frist for at give bemærkninger er tirsdag den 26. maj 2014. 

Baggrunden for rejseholdet
Tilbuddet er et initiativ på Finansloven 2015, der støtter den grønne omstilling i Danmark. Der er afsat en pulje på i alt 55 mio. kr. til at etablere og udbrede kendskabet til anvendelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Puljen skal dokumentere de driftsmæssige og selskabsøkonomiske fordele for fjernvarmeværkerne og derved kickstarte udbygningen med store varmepumper. Endvidere er afsat 4,0 mio. kr. om året i perioden 2015-2017 til et rejsehold, der har til formål at hjælpe fjernvarmeværker med konkret implementering af varmepumpeløsninger.

Læs mere om puljen og demonstrationsprogrammet for store varmepumper.

Kontakt:

Jørgen Risom (jri@ens.dk; tlf. 25 72 82 93)

Ida Riise-Knudsen (irk@ens.dk; tlf.33 92 6779)

Store varmepumper: Demonstrationsprogram og rejsehold, Pressemeddelelse fra 27.4 2015: Rejsehold hjælper varmeværker til grøn omstilling

Jørgen Risom
Specialkonsulent
Center for Forsyning
Tlf.: 25 72 82 93
jri@ens.dk

Ida Hindborg Riise-Knudsen
Fuldmægtig
Center for Erhverv og Energieffektivitet
Tlf.: 33 92 78 13
irk@ens.dk