Få vores nyheder på mail

Seks nye initiativer skal styrke eksport af dansk grøn energiteknologi

Pressemeddelelse   •   Nov 29, 2019 06:53 CET

Foto: Colourbox

Energistyrelsen har givet tilsagn om 5,1 millioner kroner i tilskud til seks projekter. Fx støtter puljen udvikling af store fjernvarmeprojekter i England og Skotland. Projekterne fremmer den danske energieksportindsats gennem udbygning af Danmarks myndighedssamarbejde på fremtidige vækstmarkeder via offentlig-private samarbejder.

Som en del af Energiaftalen blev der afsat i alt 45,6 millioner kroner til en tilskudspulje til at styrke eksportindsatsen af dansk energiteknologi. Første ansøgningsrunde er nu afsluttet, og private og offentlige virksomheder søgte sammen om mere end 15 mio. kr. Der var i alt afsat 5,1 mio. kr. Det vidner om en stor interesse fra både virksomheder og myndigheder i at samarbejde for at udbrede dansk grøn ekspertise og herigennem styrke danske eksportmuligheder.

Puljen har vakt meget interesse, hvilket er lovende for en fremtid med Danmark i spidsen for den globale grønne omstilling. Jeg er spændt på, at se, hvordan projekterne vil udvikle sig, og hvilke muligheder de vil medføre,” siger Kristoffer Böttzauw, Direktør for Energistyrelsen.

Vinderprojekterne fokuserer på at udforske nye eksportmuligheder ved at sætte den danske ekspertise i spil i pilotprojekter, markedsanalyser eller til at øge synergier mellem udenlandske og danske virksomheder.

De seks projekter vil understøtte Danmarks kernekompetencer inden for fjernvarme, havvind, energieffektivitet og biogas over hele verden – fra USA til Spanien, Tyskland og Storbritannien, og videre til Kina og Sydkorea.

Puljen vil for eksempel støtte et samarbejde mellem Danish Board of District Heating og AffaldVarme Aarhus til at hjælpe med udviklingen af store fjernvarmeprojekter i England og Skotland – en teknologi, som giver grønnere og billigere energi, og hvor danske virksomheder er verdensførende. Mange hjem i England og Skotland har ikke råd til at holde varmen, så derfor er en effektiv varmeforsyning vigtig.

Gennem et mentor-forløb mellem ansatte i danske og britiske forsyningsvirksomheder, vil de danske virksomheder præsentere løsninger fra den danske fjernvarme-model, som kan inspirere til, at fjernvarmeprojekter i Storbritannien udvikles hurtigere og bedre. Udover vidensoverførsel fra Danmark, vil projektet også fokusere på vidensdeling mellem de byer i England og Skotland, der deltager i projektet, og andre interesserede byer. På den måde får omsætningen af danske løsninger til en britisk kontekst større rækkevidde.

Den næste runde ansøgninger vil indkaldes i 2020, hvor 8,1 mio. kr. vil være tilgængelige som støtte.

For mere information kontakt: eksporttilskud@ens.dk

Om tilskudspuljen 

Energiaftalen afsætter i alt 174 mio. kr. i perioden 2019-2024 for at løfte eksportfremmeindsatsen på energiområdet. Der afsættes i udgangspunktet 5,1 mio. kr. i 2019 og 8,1 mio. kr. årligt i 2020-2024 (samlet 45,6 mio. kr.) til en tilskudspulje til fremme af eksportindsatsen. Formålet med puljen er at bidrage til øget eksport af dansk energiteknologi gennem udbygning af Danmarks myndighedssamarbejde på fremtidige vækstmarkeder via offentlig-private samarbejder.

Klik her for mere information om puljen

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.