Gå til indhold

Pressemeddelelse -

Små ændringer i gaspriserne fra første til andet halvår 2017

Gaspriserne for alle forbrugere, erhverv såvel om husholdninger, ændrede sig meget lidt fra første til andet halvår 2017. Det viser en ny, opdateret gasprisstatistik fra Energistyrelsen.

Til trods for en lille stigning i gasspotprisen fra første halvår til andet halvår på knap 0,1 kr./Nm3, oplevede husholdningerne gennemsnitligt et lille fald på knap 0,1 kr./Nm3 i gasprisen, mens den gennemsnitlige gaspris for erhvervene under et var omtrent uændret. Dog oplevede de mindste erhvervsforbrugere ligesom husholdningerne et prisfald. Samlet set var der således tale om beskedne gasprisændringer i perioden.

Den pris, som erhverv og husholdninger betaler (ekskl. afgifter, distributions- og transmissionstariffer), er generelt lidt højere end spotprisen for naturgas. Forskellen er størst for husholdninger, hvor de mindste forbrugere gennemsnitlig betaler 0,6 kr./Nm3 mere end spotprisen, og husholdninger med det største forbrug betaler 0,3 kr./Nm3 mere end spotprisen. For erhverv er forskellen noget mindre. De mindste erhvervsforbrugere betaler gennemsnitlig 0,4 kr./Nm3 mere end spotprisen, mens de største erhvervskunder betaler 0,1 kr./Nm3 mere.

Læs mere om gaspriserne i notatet ”Gasprisstatistik andet halvår 2017”.

Kontakt: Fuldmægtig Ingeborg Ørbech, Energistyrelsens Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og Global Rådgivning, tlf: 33 92 49 44, e-mail: irb@ens.dk

Related links

Emner

Tags


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder

Welcome to Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark