Gå til indhold
Illustration: Energistyrelsen. Den forventelige årlige udgift til varme i et typisk hus på 140 m2, afhængigt af varmetype.
Illustration: Energistyrelsen. Den forventelige årlige udgift til varme i et typisk hus på 140 m2, afhængigt af varmetype.

Pressemeddelelse -

SparEnergi.dk skal hjælpe danskerne med at spare penge

De høje energipriser gør det endnu mere attraktivt at se på, hvordan man kan spare på energien – og der er mange gode råd at hente på SparEnergi.dk.

Stigende energipriser medfører større el- og varmeregninger, og derfor har regeringen bedt Energistyrelsen om at samle alle gode råd om at spare på energien på hjemmesiden SparEnergi.dk. Det giver både økonomisk og klimamæssigt god mening at spare på energien, fortæller vicedirektør i Energistyrelsen Stine Leth Rasmussen:

”I en tid, hvor der er stigende energipriser, er det vigtigt, at vi hjælper borgerne med råd og tips til, hvordan man kan skære af regningen og samtidig gøre noget godt for klimaet ved at bruge mindre energi. SparEnergi.dk bliver borgernes samlede indgang til viden, hvor man kan finde information om, hvordan man selv her og nu kan spare på energien, hvordan man kan søge tilskud, og hvad der på længere sigt kan skære af energiregningen.”

SparEnergi.dk er Energistyrelsens hjemmeside om elforbrug, varmeforbrug og energirigtige løsninger i hjemmet og på arbejdspladsen. Her er der masser af gode råd, inspirerende cases og digitale værktøjer, som kan hjælpe forbrugerne med at minimere energiforbruget og dermed tage toppen af energiregningen.

Gratis telefonrådgivning og webinarer

Borgere, der er bekymrede over de stigende energipriser, har også mulighed for at ringe eller skrive til Energistyrelsens gratis rådgivningstjeneste og få gode råd og vejledning på mere specifikke spørgsmål.

”Vores rådgivningstjeneste sidder klar til at vejlede borgerne, så de kan få hjælp til, hvordan de kan spare energi i deres bolig. Men der er også mulighed for at deltage i et af vores webinarer om de stigende energipriser og høre, hvad man selv kan gøre for at undgå store overraskelser på el- og varmeregningen,” fortæller Stine Leth Rasmussen.

Der vil i første omgang blive afholdt tre webinarer, hvor det første allerede er på onsdag. Tilmelding til de gratis webinarer forgår på SparEnergi.dk.

Se mere på:

Fakta: Høje energipriser giver højere regninger

På SparEnergi.dk kan man få gode råd til både et mindre varme- og elforbrug og dermed en lavere regning.

VARME
En række faktorer har betydet store prisstigninger på gas, el og olie. Her kan du se den forventelige årlige ekstra udgift til varme i et typisk hus på 140 m2, afhængigt af varmetype:

Varmetype

Kr. før

Kr. nu

Ekstraregning

Naturgas

13.800

20.900

7.100

Olie

23.300

26.800

3.500

Elvarme

18.300

28.300

10.000

Varmepumpe

8.300

11.300

3.000

Baseret på et forbrug på: 1696 m3 naturgas – 1948 liter olie – 18.100 kWh elvarme – 5.485 kWh el til varmepumpe Udgifter til anskaffelse indgår ikke.

FJERNVARME
Der er stor forskel på fjernvarmepriserne i Danmark. Det skyldes bl.a., at fjernvarmeværkerne producerer fjernvarme fra forskellige energikilder, fx biomasse, affald, naturgas, varmepumper og kul. Hvordan det enkelte fjernvarmeværks omkostninger påvirkes af de stigende energipriser, afhænger derfor af, hvilke energikilder der anvendes. Det er særligt husstande i fjernvarmeområder med et højt gasforbrug, der kan være udsatte for stigninger i deres varmeregning.

EL
Elforbruget (ekskl. opvarmning) til f.eks. underholdning, lys og hvidevarer vil koste ca. 2.000 kr. ekstra i år for en bolig med et årligt forbrug på 4.000 kWh.

Kontakt

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 2513 7846, tfh@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark