Gå til indhold
Ny pulje giver gennem lokale partnerskaber mulighed for at styrke indsatsen for flere energibesparelser i bygninger.
Ny pulje giver gennem lokale partnerskaber mulighed for at styrke indsatsen for flere energibesparelser i bygninger.

Pressemeddelelse -

Støtteordning skal sikre lokalt fokus på energieffektivisering af bygninger

PRESSEMEDDELELSE FRA ENERGI-, FORSYNINGS- OG KLIMAMINISTERIET: Ny støtteordning skal hjælpe kommuner med at skabe flere energibesparelser i vores bygninger. Den nye pulje giver gennem lokale partnerskaber mulighed for at styrke indsatsen.

Energiforbedring af vores eksisterende bygninger spiller en vigtig rolle for reduktionen af vores CO2-udledning og for realiseringen af regeringens målsætning om uafhængighed af fossile brændsler i 2050. Flere kommuner har derfor også energirenovering som et væsentligt punkt på dagsorden.

”Hvis vi hver især mindsker energiforbruget i vores boliger og bygninger, kan vi tilsammen mindske vores CO2-udledning ret markant. Det kræver til gengæld, at flere går sammen om opgaven, og mange kommuner hjælper allerede deres borgere med energibesparelser. Det arbejde ønsker regeringen at støtte”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Puljen på 8,5 mio. kr. giver støtte til aktiviteter, der udføres i partnerskaber mellem kommuner, grundejerforeninger, lejere, det lokale erhvervsliv m.fl. Der kan søges tilskud til et bredt udsnit af aktiviteter – fx målrettede tilbud om energieffektivisering af bygninger og rådgivning til borgerne.

”Jeg håber, at muligheden for støtte vil betyde, at der bliver sat endnu flere aktiviteter i gang, og at de forskellige lokale partnerskaber måske også finder nye måder at organisere sig på. Det kan gavne lokal vækst og sammenhængskraft og vores klima på én gang ,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Der er flere oplysninger om puljen, og hvordan man søger på SparEnergi.dk.

Fakta

  • Puljen er på 8,5 mio. kr. og er en del af aftalen om udmøntning af energireserven fra 22. december 2015. Der kan kun søges om tilskud til lokale partnerskaber med kommunal deltagelse
  • Der kan søges om tilskud på op til 60 pct. af omkostningerne, dog maksimalt et beløb svarende til 200.000 Euro (ca. 1,5 mio. kr.)
  • Puljen er åben for ansøgninger fra 1. september og frem til 28. oktober 2016.
  • Puljen administreres af Energistyrelsen.

Kontaktinfo:

Renato Ezban

Chefkonsulent, Energistyrelsen

Telefon: +45 33 92 77 23

Mail: re@ens.dk

Related links

Emner

Tags


Energistyrelsen har opgaver vedrørende energiproduktion, -forsyning og -forbrug samt indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen. Styrelsen har desuden ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation.

Vi har desuden ansvaret for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Der er ca. 400 beskæftiget i Energistyrelsen.


Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Marie Helle Markussen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 08 24

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark