Gå til indhold
Billede: Colourbox
Billede: Colourbox

Pressemeddelelse -

Stor interesse for grøn genstart af den maritime sektor

23 projekter til en samlet værdi af 244 mio. kroner. Det er resultatet efter fristen for ansøgere til en ny genstartspulje til grøn omstilling af den maritime sektor.


En halvering.
Det er som minimum målet for skibsfartens udledninger af drivhusgasser i 2050 set i forhold til niveauet i 2008. Det viser en klimastrategi for søfartsområdet fra IMO – International Maritime Organisation.

COVID-19-krisen har imidlertid ramt store dele af Det Blå Danmark hårdt. Genstartsteamet for Det Blå Danmark, som regeringen nedsatte sammen med 7 andre genstartsteams, har i den forbindelse udtrykt bekymring for, at branchens grønne omstilling bremses.

For at understøtte og fremme den grønne omstilling af søfarten valgte regeringen derfor sammen med et flertal af Folketingets partier i oktober 2020 at søsætte 30 mio. kroner til demonstration og udvikling af nye klimavenlige teknologier til Danmarks maritime industri i regi af Aftalen om genstart af dansk eksport. Ved ansøgningsfristen den 3. november havde 23 projekter søgt om støtte.

Danmark er en af verdens absolutte førende grønne søfartsnationer, og danske skibsværfter og resten af den danske maritime industri er samtidig blandt verdens førende leverandører af maritime grønne løsninger. Regeringen er derfor meget opmærksom på, at Det Blå Danmark kan fastholde sit grønne momentum på trods af corona-krisen i. Det er meget positivt at se den store efterspørgsel på den grønne pulje, som Genstartsteamet for Det Blå Danmark anbefalede i forbindelse med eksportpakken”, siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Søgt om 137 mio. kroner 

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) er valgt til at udmønte midlerne på vegne af Søfartsstyrelsen under Erhvervsministeriet. Formand for EUDP’s bestyrelse, Anne Grete Holmsgaard, roser engagementet fra den maritime sektor i genstartspuljen.

Parterne bag den politiske aftale ønsker, at pengene skal ud og leve hurtigst muligt. Derfor etablerede vi en kort proces, hvor virksomheder, forskere og andre ansøgere har haft en måned til at finde partnere, udarbejde og indsende de enkelte ansøgninger. Det er blevet til 23 styk, der i alt har bedt om 137 mio. kroner i støtte, hvilket er et klar tegn på, at den maritime sektor vil den grønne omstilling, siger Anne Grete Holmsgaard.

Regner man egenfinansiering fra ansøgerne med, har de 23 projekter en samlet værdi af 244 mio. kroner. 

Svar på ansøgninger i december

De endelige tilsagn om støtte til de maritime projekter bliver givet på et møde den 8. december 2020, hvor EUDP’s bestyrelse beslutter, hvem der skal have penge til grøn innovation.

Projekterne skal både være klima- og erhvervsvenlige, fortæller Anne Grete Holmsgaard.

Den maritime industri har i årtier været en global styrkeposition for Danmark. Den grønne omstilling af sektoren kan blive en positiv fortsættelse og udbygning af branchen, når skibsfarten, havne og andre aktører i den blå industri demonstrerer og udvikler innovative energiteknologier, der efterfølgende kan kommercialiseres”, siger Anne Grete Holmsgaard. 

Kontakt

En teknisk fejl i forbindelse med ansøgningsfristen gjorde, at flere ansøgere ikke modtog en kvittering for deres ansøgning. Alle, der ikke har modtaget en kvittering fra EUDP ved indsendelse af en ansøgning, kan med fordel kontakte EUDP-sekretariatet.

Kontakt fuldmægtig Wickie Lassen, EUDP, for mere information om genstartspuljen til den maritime sektor: wbl@ens.dk / +45 33 92 92 73 

Emner

Tags


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Welcome to Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark