Gå til indhold
Stor stigning i investeringerne i telebranchen i 2019

Pressemeddelelse -

Stor stigning i investeringerne i telebranchen i 2019

I 2019 investerede telebranchen for lidt over 8,6 mia. kr., hvilket er en stigning på 23 procent i forhold til året før. Det viser Energistyrelsens opgørelse af ’Økonomiske Nøgletal for Telebranchen - 2019’.


Teleselskabernes samlede investeringer lå i 2019 på lidt over 8,6 mia. kr. Man skal tilbage til 2008 for at finde et højere investeringsniveau. Siden lavpunktet i 2013 har der været en generel stigning frem til 2018.

Teleselskabernes samlede investeringer i 2019 svarer til en stigning på 23 pct. i forhold til 2018. Det er specielt væksten i fastnetinvesteringerne, som skaber stigningen i de samlede investeringer.

De samlede fastnetinvesteringer er steget med 20,1 pct. til 5,24 mia. kr. Dette skyldes en stigning på 28,1 pct. i investeringer i accessnettet, der er den del af fastnettet, der ligger tættest på slutbrugerne. Stigningen skyldes især øgede investeringer i udrulning af fiber.

Mens investeringerne i accessnettet steg i 2019, faldt fastnetinvesteringerne, der bruges til at vedligeholde og udbygge de centrale dele af telenettet (core-nettet), med næsten 8 pct. Dette svarer til et fald på 75 mio. kr.

I 2019 har branchen foretaget investeringer i mobilnettet for 1,36 mia. kr., hvilket er en stigning på 32,3 pct. i forhold til 2018. De øvrige investeringer lå i 2019 på 2,04 mia. kr. De øvrige investeringer er steget med lidt over 400 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 25 pct. Øvrige investeringer kan eksempelvis være investeringer på tværs af nettene (fx generel it-udvikling og anskaffelser til administrative formål).

Læs mere om udviklingen i telebranchen i faktaark med historisk data, datagrundlag og definitioner for ’Økonomiske Nøgletal for Telebranchen - 2019.


Kontakt

Specialkonsulent Daniel Gonn, djg@ens.dk, 3392 6860
Fuldmægtig Jesper Falsted Karlsen, jka@ens.dk, 3392 7576  


Hovedresultater fra de ’Økonomiske Nøgletal for Telebranchen - 2019’

Nedenfor vises de vigtigste udviklinger i den danske telebranches nøgletal:


 • Telebranchens samlede resultat (EBIT) er faldet med næsten 32 pct. fra 3,23 mia. kr. i 2018 til 2,20 mia. kr. i 2019 (løbende priser). En stor del af faldet skyldes af- og nedskrivninger.
 • Faldet i EBIT betyder, at overskudsgraden er faldet fra 8,4 pct. i 2018 til 5,8 pct. i 2019.


Investeringer

 

 • Telebranchens samlede investeringer steg med 23,0 pct. fra 2018 til 2019 pga. stigninger i fastnetinvesteringer på 20,1 pct., investeringer i mobilnettet på 32,3 pct. og 24,7 pct. i de øvrige investeringer.
 • Telebranchens investeringsgrad – investeringernes andel af omsætningen – steg til 22,9 pct. i 2019, hvilket er 4,6 procentpoint højere end i 2018.


Omsætning

 • Omsætningen i 2019 beløb sig til 37,7 mia. kr., hvilket svarer til et fald på 1,5 pct. fra 2018.
 • Omsætning for fastnettelefoni falder fortsat og er fra 2018 til 2019 faldet med 15,1 pct.
 • Mens omsætningen på fastnettelefoni faldt i forhold til året før, steg omsætningen på fastnet bredbånd med 3,2 pct.
 • Udviklingen på markedet for tv-distribution har fra 2015-2018 været faldende, men med en omsætning på lidt under 8,6 mia. kr. er omsætningen steget med 1,0 pct. fra 2018 til 2019.
 • Mobilomsætningen er faldet med 2,1 pct. fra 2018 til 2019, men udgør i 2019 fortsat den største del af markedet med en andel på 33,5 pct. af samlede omsætning.
 • Tv-distribution udgør 22,8 pct., fastnet bredbånd 22,1 pct., fastnet telefoni 4,6 pct. og ”Øvrig omsætning” udgør de resterende 17,1 pct. (for flere detaljer angående omsætningskategorierne henvises til metodeafsnittet i faktaarket).


Beskæftigelse og omsætning pr. fuldtidsansat

 • Beskæftigelsen i telebranchen er steget 1,5 pct. fra 2018 til 13.261 ansatte i 2019.
 • Fra 2014 til 2019 er omsætningen pr. fuldtidsansat faldet svagt fra lidt over 3,0 mio. kr. lidt over 2,8 mio. kr. (løbende priser). 

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark