Få vores nyheder på mail

Stor stigning i spørgsmål om energibesparelser

Pressemeddelelse   •   Jun 29, 2020 12:07 CEST

Energistyrelsens rådgivningstjeneste SparEnergi.dk har fået 60 % flere henvendelser i 2020.

Danskerne søger gode råd om at spare energi som aldrig før. I hvert fald at dømme efter antallet af henvendelser til Energistyrelsens gratis rådgivning om energibesparelser. Det er nemlig sket en stor stigning på lidt over 60 % i de første fem måneder af 2020 sammenlignet med samme periode i 2017-19.

”Vores rådgivere oplever, at telefonen ringer konstant. Vi får særligt mange spørgsmål om at skifte varmeform til f.eks. varmepumpe, og hvordan man kan få tilskud til energiforbedringer”, fortæller specialkonsulent Line Kold fra Energistyrelsen, der er tovholder på rådgivningstjenesten.

På baggrund af regeringens nyeste klimaudspil er der en forventning om, at antallet af henvendelser vil stige yderligere, når endnu flere boligejerne gerne vil vide mere om tilskudsmuligheder eller har behov for hjælp til at finde en klimavenlig erstatning til opvarmning med olie og gas.

COVID-19 alene kan ikke forklare stigning

Tal fra byggemarkederne tyder på, at danskerne har haft godt gang i gør-det-selv-projekter under corona-nedlukningen, men det alene kan dog ikke forklare den store vækst i henvendelser.

”Der er helt sikkert mange, som på grund af nedlukningen har gået hjemme og er kommet frem til, at det er tid til, at gøre noget ved boligen og få sænket energiforbruget. Men vi har oplevet markant flere henvendelser i hele 2020 måned for måned. Senest i maj, hvor vi typisk oplever at antallet af henvendelser daler, men i år har fået flere,” siger Line Kold.

På SparEnergi.dk findes gode råd og vejledning om at spare energi, penge og CO2 i boligen. Energistyrelsens rådgivningstjeneste kan kontaktes på tlf. 31 15 90 00 eller info@sparenergi.dk

Kontakt:

Specialkonsulent Line Kold, tlf. 33 92 68 96, e-mail: lko@ens.dk

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.