Få vores nyheder på mail

Stort forretningspotentiale i energieffektive løsninger for elinstallatører

Pressemeddelelse   •   Jul 01, 2016 10:37 CEST

Virksomheder efterspørger energieffektive løsninger, men dele af branchen mangler kompetencer til at rådgive erhvervskunderne på området, mener branchen selv. Det viser ny undersøgelse fra Energistyrelsens Energisparesekretariat. Mere efteruddannelse er én løsning.

Håndværkere har gennem deres tætte kontakt til erhvervskunder en afgørende rolle i udbredelsen af energieffektive løsninger i små danske virksomheder, men det kan være en udfordring for mindre elinstallatørvirksomheder at løfte den rådgivende opgave.

Energisparesekretariatet i Energistyrelsen har i to nye undersøgelser set nærmere på energirådgivningen i installatørbranchen og undersøgt branchens holdning til energieffektiviseringsområdet og den rådgivning, de tilbyder deres erhvervskunder. Begge undersøgelser adresserer rådgivningsadfærden i installatørbranchen.

Erhvervskunder efterspørger energieffektive løsninger

”Analyse af energieffektiviseringsområdet - Installatørbranchen” bygger på 853 interview blandt el-installatører og elektrikere i Danmark. Analysen viser, at 25 procent af installatørvirksomhederne allerede arbejder strategisk med energieffektivisering, men den viser også, at de større installatørvirksomheder uddanner, samarbejder og rådgiver mere inden for energieffektivisering end de mindre.

En stor del af virksomhederne kan med en begrænset indsats udnytte det store forretningspotentiale, der ligger i formidlingen af energieffektive løsninger, som både løfter miljøet og kundernes bundlinje. Således oplever 42 procent af de adspurgte i ”meget høj grad”/”høj grad”, at erhvervskunder efterspørger energieffektive løsninger. 40 procent oplever det i ”nogen grad”.

Desværre oplever få, at medarbejderne i virksomheden har de fornødne kompetencer. Således mener blot 51 procent af de adspurgte i ”meget høj grad”/”høj grad”, at medarbejderne i virksomheden har kompetencerne til at rådgive kunder om energieffektive løsninger. Derfor bør brugen af efteruddannelse øges, vurderer rapporten.

LED møder modstand
I en anden analyse, ”Elinstallatørers rådgivningsadfærd”, har Energisparesekretariatet undersøgt elinstallatørernes rådgivningspraksis med særlig fokus på udbredelsen af LED-belysning i detailhandlen. Gennem observerende feltarbejde kommer undersøgelsen frem til, at den største barriere i at fremme den energibesparende belysning er investeringsprisen i LED.

Derudover konkluderer undersøgelsen blandt andet, at:

  • Erhvervskunder bør efterspørge energieffektive løsninger og kræve totaløkonomiske beregninger, der sikrer omkostningseffektive løsninger.
  • Grossistvirksomheder bør understøtte udbredelsen af energieffektive løsninger ved at tilbyde garantier på produkterne.
  • Installatørerne bør selv uddanne deres medarbejdere og sikre, at de finder potentialerne i virksomhederne og formidler det videre – til gavn for deres bundlinje.

I midten af september lancerer Energisparesekretariatet en landsdækkende kampagne om LED-belysning i detailhandlen, hvor installatører og elektrikere ifølge forundersøgelser har en afgørende rolle for de mindre detailvirksomheders valg af belysning. Derfor inviterer Energistyrelsen et bredt udsnit af aktører og interessenter til at tage del i et udviklingsforløb for at finde frem til simple og effektive virkemidler, der kan understøtte installatørvirksomhederne i deres energirådgivning.

Kontakt

Fuldmægtig Thore Stenfeldt, Center for Erhverv og Energieffektivitet, tlf.: 33 92 77 04, tst@ens.dk

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 25 13 78 46, tfh@ens.dk

Energistyrelsen har ansvaret for hele kæden af opgaver knyttet til energiproduktion og forsyning, transport og forbrug af energi, herunder energieffektivisering og -besparelser samt nationale CO2-mål og indsats til begrænsning af udledningen af drivhusgasser.

Vi har desuden ansvaret for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Vi er ca. 400 beskæftiget i Energistyrelsen.