Få vores nyheder på mail

Teleinvesteringer for 7 mia. kr. i 2018

Pressemeddelelse   •   Sep 05, 2019 09:00 CEST

I 2018 investerede telebranchen for lidt over 7 mia. kr., hvilket er et lille fald i forhold til året før. Samtidig omsatte branchen for 38,3 mia. kr., hvilket er lidt mere end det foregående år. Det viser Energistyrelsens opgørelse af ’Økonomiske Nøgletal for Telebranchen - 2018’.

Teleselskabernes samlede investeringer lå i 2018 på lidt over 7 mia. kr. Det er et fald på 3,7 pct. i forhold til 2017.

De samlede fastnetinvesteringer er faldet 3,3 pct. til 4,35 mia. kr. Det samlede fald skyldes især et fald på 14,6 pct. i den del af fastnetinvesteringerne, der bruges til at vedligeholde og udbygge de centrale dele af telenettet (core-nettet). Faldet skal ses i sammenhæng med, at investeringer i core-nettet steg 6,9 pct. fra 2016 til 2017.

Mens investeringerne i core-nettet faldt i 2018, lå fastnetinvesteringerne i access-nettet på samme niveau som i 2017. Access-nettet er den yderste del af fastnettet, der forbinder slutbrugere med nærmeste central eller tilsvarende

I 2018 har branchen foretaget investeringer i mobilnettet for lidt over 1,0 mia. kr., hvilket er på niveau med 2017. Endelig er der sket et fald i de øvrige investeringer på 6,7 pct., så de øvrige investeringer ender på 1,64 mia. kr. i 2018. Øvrige investeringer kan eksempelvis være investeringer på tværs af nettene (fx generel it-udvikling og anskaffelser til administrative formål).

Den samlede omsætning i telebranchen steg med 1,0 pct. fra 2017 til 2018, hvor omsætningen beløb sig til 38,3 mia. kr. Mens mobilomsætningen steg med 1,4 pct., er omsætningen på fastnettelefoni faldet med 11,4 pct. fra 2017 til 2018. Samtidig steg omsætningen på fastnet bredbånd med 2,2 pct., mens omsætning på TV faldt med 2,5 pct. i 2018.


Telebranchen beskæftiger over 13.000 mennesker

 I 2018 var der 13.100 fuldtidsansatte beskæftiget i telebranchen. Det er et fald på 2,1 pct. sammenlignet med 2017. Siden 2010 er den samlede beskæftigelse faldet med 2.700 fuldtidsansatte.

Læs mere om udviklingen i telebranchen i faktaark med historisk data, datagrundlag og definitioner for’Økonomiske Nøgletal for Telebranchen - 2018’


Kontakt

Fuldmægtig Daniel Gonn, djg@ens.dk, 3392 6860

Fuldmægtig Jesper Falsted Karlsen, jka@ens.dk, 3392 7576  


Hovedresultater fra de ’Økonomiske Nøgletal for Telebranchen – 2018’

Nedenfor vises de vigtigste udviklinger i den danske telebranches nøgletal.


  • Telebranchens samlede resultat (EBIT) er trods en lille stigning i omsætningen faldet med 21,0 pct. fra 4,08 mia. kr. i 2017 til 3,22 mia. kr. i 2018. Dette betyder, at overskudsgraden er faldet fra 10,8 pct. i 2017 til 8,4 pct. i 2018. 

  • Telebranchens samlede investeringer faldt med 3,7 pct. fra 2017 til 2018 pga. af fald i fastnetinvesteringer på 3,3 pct., investeringer i mobilnettet på 0,2 pct. og 6,7 pct. i de øvrige investeringer.
  • Telebranchens investeringsgrad – investeringernes andel af omsætningen – faldt til 18,3 pct. i 2018, hvilket er 0,9 procentpoint lavere end i 2017. 

  • Fra 2016 til 2017 faldt telebranchens samlede omsætning med 1,2 pct., mens omsætningen steg 1,0 pct. mellem 2017 og 2018.
  • Omsætning for fastnettelefoni falder fortsat og er fra 2017 til 2018 faldet med 11,4 pct.
  • Udviklingen på markedet for tv-distribution er faldende med en omsætning på lidt under 8,5 mia. kr. Fra 2017 til 2018 er der et fald på 2,5 pct.
  • I 2018 udgør mobilomsætningen fortsat det største del af markedet med en andel på 33,7 pct. af samlede omsætning, mens tv-distribution udgør 22,2 pct., fastnet bredbånd 21,1 pct., fastnet telefoni 5,3 pct. og ”Øvrig omsætning” udgør de resterende 17,7 pct. (for flere detaljer angående omsætningskategorierne se metodeafsnittet i faktaarket). 

  • Beskæftigelsen i telebranchen er faldet 2,1 pct. fra 2017 til knap 13.100 ansatte i 2018.
  • Fra 2010 til 2018 er beskæftigelsen i alt reduceret med lidt under 2.700 ansatte, svarende til et fald på 17,0 pct.
  • I samme periode er omsætningen pr. fuldtidsansat steget fra lidt under 2,6 mio. kr. til lidt over 2,9 mio. kr. 

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.