Få vores nyheder på mail

Teleinvesteringerne steg i 2016

Pressemeddelelse   •   Jun 28, 2017 07:00 CEST

Opdateret 12/9 2017: Telebranchens investeringer steg 2,0 pct. i 2016 til i alt 6,7 mia. kr., mens branchen omsatte for 3,2 pct. mindre end i 2015. Det viser nye økonomiske nøgletal fra Energistyrelsen.

Teleselskabernes investeringer i blandt andet mobil- og fastnet steg med 2,0 pct. fra 6,6 mia. kr. i 2015 til 6,7 mia. kr. i 2016. Til sammenligning steg investeringerne fra 2014 til 2015 med 5,6 pct.

Telebranchens investeringsgrad – udtrykt som investeringernes andel af omsætningen – var 17,7 pct. i 2016 og dermed 0,9 procentpoint højere end i 2015. Stigningen skal ses i lyset af, at der på trods af en lavere samlet omsætning, samtidig er fortsat stigning i telebranchens investeringer

Faldende omsætning

Den samlede omsætning falder fortsat i telebranchen. Omsætningen faldt 3,2 pct. fra 39,3 mia. kr. i 2015 til 38,0 mia. kr. i 2016. Faldet skyldes lavere omsætning på alle markeder, herunder fastnettelefoni og mobiltelefoni og -data, der faldt med henholdsvis 17,3 pct. og 1,6 pct. Herudover faldt omsætningen på tv-distribution med 0,7 pct.

Beskæftigelsen i telebranchen er i perioden uændret med en minimal stigning på 0,4 pct. til forskel for året før, hvor beskæftigelsen steg 3,0 pct. Fra 2010 til 2016 er beskæftigelsen i alt reduceret med lidt over 2.000 ansatte, svarende til et fald på 14 pct.

Læs ”Økonomiske nøgletal for telebranchen 2016”

Kontakt

Fuldmægtig Sanne Ladegaard Mogensen, tlf: 3392 6675, e-mail: slmo@ens.dk

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 25 13 78 46, e-mail: tfh@ens.dk

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.