Gå til indhold
Billede: Sparenergi.dk
Billede: Sparenergi.dk

Pressemeddelelse -

Tilskud: Energistyrelsen åbner for ansøgning om prækvalifikation til Skrotningsordningen

Det er fra i dag muligt for energitjenesteleverandører at ansøge om at blive prækvalificeret til Skrotningsordningen. Det forventes muligt at ansøge om tilsagn om tilskud til konvertering af olie- eller gasfyr fra 1. oktober 2020.


Skrotningsordningen, der stammer fra Energiaftalen 2018, bliver fremrykket til 2020 som følge af Klimaaftale for Energi og industri mv. 2020 af 22. juni 2020. Det betyder, at det er muligt at ansøge om at blive prækvalificeret fra i dag. Skrotningsordningen udmøntes som varmepumper på abonnement, hvor energitjenesteleverandøren påtager sig ejerskab af varmepumpen og ansvaret for installation, drift og vedligehold af varmepumpen. Kunden betaler typisk en engangsbetaling, et abonnementsgebyr og en pris for leveret varme til bygningen. Med varmpumper på abonnement slipper forbrugeren for en stor investering og opnår samtidigt en række servicefordele.

Sådan ansøger du

En energitjenesteleverandør, som ønsker at kunne søge om tilsagn om tilskud til levering af varmepumper på abonnement i Skrotningsordningen, vil først skulle ansøge om at blive prækvalificeret af Energistyrelsen. Prækvalifikation skal sikre, at energitjenesteleverandøren har det nødvendige forretningsmæssige set-up og den fornødne kapital til at udbyde varmepumper på abonnement. Energitjenesteleverandører skal kun ansøge om prækvalifikation én gang, og der vil være mulighed for ansøgning om prækvalifikation i hele tilskudsperioden. Der gøres opmærksom på, at kravet til at fremvise dokumentation for kvalitetssikrings- og styringsstem godkendt af tredjepart er fjernet (§7, 7).

Du ansøger om at blive prækvalificeret i ansøgningsportalen. Samme link skal bruges ved ansøgning om tilsagn og udbetaling, når der åbnes for ansøgninger. Mere information om Skrotningsordningen og ansøgervejledningen kan findes på Energistyrelsens hjemmeside.

Kontakt

For mere information om Skrotningsordningen kan der rettes henvendelse til skrotningsordning@ens.dk.

Emner

Tags


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder