Få vores nyheder på mail

Tre nye forsyningspligtbevillinger for gas

Pressemeddelelse   •   Apr 12, 2016 00:00 CEST

Energistyrelsen har netop gennemført anden udbudsrunde, hvor de tre bevillinger til at drive forsyningspligtig virksomhed i Danmark blev udbudt.


Energistyrelsen har netop gennemført en udbudsrunde af de tre eksisterende bevillinger til at drive forsyningspligtig virksomhed for gas, som NGF Nature Energy har i dag. De tre forsyningspligtområder, der har været i udbud, er HMN, NGF Nature Energy og DONG Energy. Disse bevillinger udløber den 30. april 2016. Der er indkommet fire tilbud på udbuddet af forsyningspligt.

DONG Energy har vundet bevillingen til HMNs og NGF Nature Energys områder med et tillæg på 0,0424 kr./m3, mens NGF Nature Energy har vundet bevillingen i DONG Energys område med et tillæg på 0,067 kr./m3.

I hvert bevillingsområde gives bevillingen til den virksomhed, som giver det laveste tilbud på tillæg til den månedlige gaspris, og som samtidig opfylder en række generelle krav til teknisk og finansiel kapacitet. Prisen for naturgas følger engrosprisen for naturgas med et tillæg, der dækker alle øvrige omkostninger. Engrospris plus tillæg udgør den maksimale pris, der kan faktureres en forbruger. Der kan således ikke herudover pålægges forbrugeren betaling af abonnement eller lignende. Tillægget er fast i bevillingsperioden, mens engrosprisen og betalingen for transmission i Danmark er variabel. 

I den nærmeste fremtid vil kunderne i de tre områder modtage en meddelelse fra deres hidtidige forsyningspligtleverandør. Her vil de blive oplyst om resultatet af udbuddet og samtidig få skitseret en række muligheder for, hvordan de i fremtiden kan købe deres gas. De vil herudover få at vide, at de kan søge oplysninger om produkter og leverandører på www.gasprisguiden.dk.

De tre nye forsyningspligtbevillinger udløber den 31. marts 2019.

Naturgasforsyning

Frank MarcherFuldmægtigCenter for ForsyningTlf.: 22 29 02 75fma@ens.dk ,

Ture Falbe-HansenPressechefCenter for Organisation og KommunikationTlf.: 25 13 78 46tfh@ens.dk