Gå til indhold
Illustration: Energistyrelsen
Illustration: Energistyrelsen

Pressemeddelelse -

Udbuddet for Hesselø Havvindmøllepark sættes på pause

Der er behov for at analysere resultaterne af de indledende forundersøgelser af havbunden yderligere, da der er konstateret blød ler-bund i særligt de øverste 20- 30 meter under havbunden.

Energistyrelsen har sat udbuddet for Hesselø Havvindmøllepark på pause, indtil resultaterne af de indledende forundersøgelser af havbunden er blevet analyseret yderligere. Det skyldes, at der igennem Energinets foreløbige havbundsundersøgelserne er konstateret blød ler-bund i særligt de øverste 20-30 meter under havbunden i store dele af området udpeget til havvindmølleparken (se kortet nedenfor). Resultaterne indikerer dermed mindre gunstige bundforhold end oprindeligt anført i finscreening-rapporten, og det kan medføre tekniske udfordringer i forbindelse med etablering af parken.

Energinets konsulenter foretager på nuværende tidspunkt laboratorie-analyser af den bløde bunds styrkeegenskaber. Disse analyser forventes afsluttet i efteråret 2021, hvorefter Energistyrelsen forventer at indlede en ny markedsdialog for at drøfte konsekvenserne af resultaterne med markedsaktørerne.

På baggrund af resultaterne af analyserne samt markedsdialogen vil alt input blive sammenholdt, og den videre proces for udbuddet vil blive besluttet.

De indledende undersøgelser foretages af Energinet. Kortet illustrerer den estimerede tykkelse af det bløde ler baseret på foreløbige data fra 40 CPT målinger (Cone Penetration Tests) udført inden for områdets 247 km2. Det farvelagte kort repræsenterer således et af flere mulige konturkort af testresultaterne, og den faktiske lertykkelse kan dermed afvige fra kortillustrationen.

Fakta:

 • Med Energiaftalen af 29. juni 2018 og efterfølgende Klimaftale for energi og industri mv. af 22. juni 2020 blev det besluttet at udbyde Hesselø Havvindmøllepark på 800-1.200MW og med nettilslutning i 2027.
 • Energistyrelsen udstedte tilladelse til at Energinet igangsatte forundersøgelserne af Hesselø området i oktober 2020. Forundersøgelsestilladelsen omfatter følgende:
 • Geofysiske og geotekniske surveys af:
  - området til Hesselø Havvindmøllepark
  - korridorer til eksportkabler
  - lokationer til platforme
 • Marinbiologiske undersøgelser
  - Bentisk flora og fauna
  - Marine pattedyr
  - Fisk og fiskeri
 • Resultaterne fra forundersøgelserne vil blive offentliggjort løbende frem mod april 2022. 

Related links

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark