Gå til indhold
Virksomheder klar til at tilbyde BedreBolig-rådgivning til etageejendomme

Pressemeddelelse -

Virksomheder klar til at tilbyde BedreBolig-rådgivning til etageejendomme

Energistyrelsen har udvidet BedreBolig-ordningen til også at gælde etageejendomme og andre store bygninger. 10 virksomheder er godkendt og står klar med hjælp til energirigtig renovering af etageejendomme.

I landets større byer finder man mange gamle etageejendomme, som trænger til renovering for at kunne leve op til nutidens krav til komfort og mindst muligt energispild. Men for at sikre vellykket renovering, som samtidig reducerer energiforbruget, er der behov for kvalificeret rådgivning. Derfor er BedreBolig-ordningen blevet udvidet til også at omfatte rådgivning til renovering af etageejendomme og andre store bygninger.

”Det er ofte en stor opgave for andelsboligforeninger og ejerforeninger at nå i land med en vellykket renovering. Kvalificeret rådgivning er derfor en stor hjælp, og BedreBolig-rådgivning kan være med til at sikre, at renoveringen også reducerer energiforbruget i bygningen”, siger kontorchef i Energistyrelsen Carl-Christian Munk-Nielsen.

BedreBolig-rådgivning hjælper hele vejen

BedreBolig-ordningen er frivillig og gør det muligt at få kvalificeret, helhedsorienteret energirådgivning i forbindelse med renovering. BedreBolig er baseret på one-stop-shop-tankegangen. Det betyder, at en BedreBolig-rådgiver kan hjælpe hele vejen fra idé til færdig renovering. Rådgiveren kan både lave beregninger, lægge en plan, projektere og indhente tilbud – samt være den, der styrer byggeprojektet og kvalitetssikrer arbejdet. BedreBolig-rådgivning kan tage udgangspunkt i ejendommens energimærke og kombinere det med andre renoveringsønsker. Det givet et helhedsorienteret renoveringsprojekt, som øger komforten og reducerer omkostningerne til varme.

Kompetente rådgivere 

BedreBolig-rådgiverne er typisk arkitekter, håndværkere, ingeniører eller bygningskonstruktører, der har taget en BedreBolig-efteruddannelse samt bestået Energikonsulentuddannelsen i flerfamilieshuse. Alle BedreBolig-virksomheder er godkendt af Energistyrelsen.

Se listen over godkendte rådgivere på BedreBolig.dk/flerfamiliehus

Kontakt:

Chefkonsulent Ruth Severinsen, Energistyrelsen, tlf: 33 92 68 47, e-mail: rse@ens.dk

Energirenovering giver flere fordele:


Related links

Emner

Tags


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Marie Helle Markussen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 08 24

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark