Få vores nyheder på mail

Nyheder

Ny rapport: Omkostninger til kommunal affaldshåndtering

Ny rapport: Omkostninger til kommunal affaldshåndtering

Nyheder   •   Jun 11, 2021 16:06 CEST

Energistyrelsen har fået udarbejdet en rapport, der skal bidrage til at skabe klarhed over de kommunale praksisser og omkostninger til håndtering af husholdningsaffald. Rapporten er udarbejdet af Deloitte.

Politisk aftale sikrer fremtidens grønne elnet

Politisk aftale sikrer fremtidens grønne elnet

Nyheder   •   Jun 08, 2021 10:43 CEST

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået politisk aftale om en mere robust el-infrastruktur. Aftalen lægger første grundsten til, at vi i Danmark i fremtiden kan bruge grøn strøm langt mere end i dag. Det er centralt for at indfri klimamålet om 70 procents reduktion i 2030. Aftalen lægger fundamentet for regeringens kommende elektrificeringsstrategi.

Energistyrelsen godkender Planen for Thor Havvindmøllepark med tilhørende miljørapport

Energistyrelsen godkender Planen for Thor Havvindmøllepark med tilhørende miljørapport

Nyheder   •   Maj 31, 2021 12:30 CEST

Energistyrelsen vurderer på baggrund af den strategiske miljøvurdering (SMV) af Planen for Thor og de indkomne høringssvar, at Planen for Thor kan realiseres i det udpegede område ud for Thorsminde uden væsentlige påvirkninger af miljøet. Energistyrelsen har samtidig indsnævret området for opstilling af parken fra 440 km2 til 286 km2.

Den grønne omstilling giver nyt navn til lov om naturgasforsyning

Den grønne omstilling giver nyt navn til lov om naturgasforsyning

Nyheder   •   Maj 25, 2021 12:00 CEST

Lov om naturgasforsyning bliver til lov om gasforsyning m.m., fordi en stadig større mængde af gassen i de danske rør er grøn.

Energistyrelsen offentliggør endelige produktionstal for olie og gas for 2020

Energistyrelsen offentliggør endelige produktionstal for olie og gas for 2020

Nyheder   •   Maj 19, 2021 08:00 CEST

Produktionen af olie faldt sidste år 29 pct. i forhold til 2019, mens produktionen af gas faldt 54 pct. De store fald skyldes ikke mindst nedlukningen af Tyra-feltet, som er under genopbygning. Produktionen af olie og gas er faldet henholdsvis 11 pct. og 13 pct. om året de seneste 10 år.

Høring om geografisk differentierede forbrugstariffer og direkte linjer

Høring om geografisk differentierede forbrugstariffer og direkte linjer

Nyheder   •   Maj 12, 2021 13:29 CEST

Energistyrelsen sender i dag et spørgsmålskatalog i høring til baggrund for to nye analyser om hhv. geografisk differentieret forbrugstariffer og direkte linjer. Der er frist for høringssvar den 2. juni 2021.

PtX-virksomheder bliver de første i testordning for grønne løsninger

PtX-virksomheder bliver de første i testordning for grønne løsninger

Nyheder   •   Maj 05, 2021 10:04 CEST

Pressemeddelelse fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet: Som de første virksomheder får Brande Brint og GreenLab Skive nu friere rammer til at afprøve og udforme fremtidens grønne energiløsninger. Det sker som led i en særlig testordning, som undtager dem fra nogle af de nuværende regler på området.

Energistyrelsen offentliggør analyse om regulering af leveringskvaliteten i distributionsnettet

Energistyrelsen offentliggør analyse om regulering af leveringskvaliteten i distributionsnettet

Nyheder   •   Maj 04, 2021 15:16 CEST

Energistyrelsen offentliggør en analyse på elområdet, som danner en del af grundlaget for arbejdet med at sikre en effektiv elinfrastruktur, der understøtter elektrificeringen og den grønne omstilling.

Energistyrelsen offentliggør analyser på elområdet

Energistyrelsen offentliggør analyser på elområdet

Nyheder   •   Maj 03, 2021 16:05 CEST

Energistyrelsen offentliggør en række analyser på elområdet. Analyserne danner en del af grundlaget for arbejdet med at sikre en effektiv elinfrastruktur, der understøtter elektrificeringen og den grønne omstilling.

Ansøgninger for 55 mio. kr. i tilskudspulje til virksomheder

Ansøgninger for 55 mio. kr. i tilskudspulje til virksomheder

Nyheder   •   Apr 12, 2021 10:15 CEST

Energistyrelsen har i alt modtaget 186 ansøgninger om tilskud i anden ansøgningsrunde til Erhvervspuljen i 2021. Samlet set er der ansøgt for ca. 31 pct. af ansøgningsrundens afsatte midler.