Få vores nyheder på mail

Pressemeddelelser

Eksporten af energiteknologi faldt i 2020

Eksporten af energiteknologi faldt i 2020

Pressemeddelelser   •   Apr 27, 2021 09:16 CEST

Eksporten af energiteknologi og -service var på 106,7 mia. kr. i 2020. Det er et fald på 13 pct. i forhold til året før, viser en opgørelse, der er lavet af DI Energi, Dansk Energi, Energistyrelsen, Wind Denmark og Dansk Fjernvarme.

Vi er kommet tættere på at nå klimamålet i 2030

Vi er kommet tættere på at nå klimamålet i 2030

Pressemeddelelser   •   Apr 26, 2021 07:00 CEST

Danmark vil i 2030 have reduceret udledningen af drivhusgasser med 55 pct. med de beslutninger, der er truffet. Det seneste års politiske aftaler og øvrige udvikling har reduceret de forventede udledninger i 2030 med 8,2 mio. ton CO2e, så der nu resterer yderligere tiltag svarende til 11,8 mio. ton CO2e for at opfylde 70 pct. klimamålet i 2030.

Energistyrelsen inviterer til teknisk briefing om Klimafremskrivning 2021

Energistyrelsen inviterer til teknisk briefing om Klimafremskrivning 2021

Pressemeddelelser   •   Apr 25, 2021 21:39 CEST

Energistyrelsen offentliggør Klimastatus og –fremskrivning 2021 i morgen, mandag den 26. april, og inviterer samtidig til en præsentation af analysens hovedresultater kl. 12.00.

Gasprisen steg i andet halvår 2020

Gasprisen steg i andet halvår 2020

Pressemeddelelser   •   Apr 22, 2021 12:28 CEST

Den gennemsnitlige gaspris steg for erhvervskunder og for husholdningerne fra første halvår 2020 til andet halvår 2020. Det viser en ny, opdateret gasprisstatistik fra Energistyrelsen.

Ny pulje skal fremme CO2-lagring i Nordsøen

Ny pulje skal fremme CO2-lagring i Nordsøen

Pressemeddelelser   •   Apr 14, 2021 07:00 CEST

Udtjente olie- og gasfelter kan snart få nyt liv. En pulje på 197 mio. kroner støtter energitekno-logiske projekter med fokus på lagring af CO2 i Nordsøens undergrund. Der åbnes for ansøgere i juni 2021.

Stort fald i energiforbrug og CO2-udledning i 2020

Stort fald i energiforbrug og CO2-udledning i 2020

Pressemeddelelser   •   Apr 08, 2021 11:28 CEST

Sidste års nedlukning af samfundet på grund af Covid-19-pandemien satte sit præg på energiforbruget, som faldt med 8,5 pct. i 2020. Især forbruget af fossile brændsler som olie, gas og kul faldt markant, og det har betydet, at den faktiske CO2-udledning fra energiforbruget faldt med 12,4 pct. Det fremgår af den foreløbige energistatistik for 2020, som Energistyrelsen udgiver i dag.

I morgen sker det: boligejere kan igen få tilskud til at energirenovere

I morgen sker det: boligejere kan igen få tilskud til at energirenovere

Pressemeddelelser   •   Apr 06, 2021 09:58 CEST

Den 7. april kl. 10 åbner Energistyrelsen igen for ansøgninger om tilskud fra Bygningspuljen til boligforbedringer, der sparer energi. Der er 250 mio. kr. i denne ansøgningsrunde, og der er afsat i alt 675 mio. i 2021.

Energistyrelsen tilbyder gratis rådgivning om boligforbedringer

Energistyrelsen tilbyder gratis rådgivning om boligforbedringer

Pressemeddelelser   •   Mar 24, 2021 08:00 CET

Efter en mangedobling af henvendelser fra boligejere om klimavenlige boligforbedringer vil Energistyrelsen videreføre og udvide tilbud om gratis borgerrettet rådgivning.

Ny pulje kan give private gebyrfri afkobling fra gassystemet

Ny pulje kan give private gebyrfri afkobling fra gassystemet

Pressemeddelelser   •   Mar 23, 2021 08:06 CET

Onsdag den 7. april åbner en ny pulje, der giver privatpersoner mulighed for at få dækket gebyret for afkoblingen hos statens gasdistributør Evida, hvis gasfyret ønskes udskiftet med en alternativ energikilde.

PSO-tariffen i 2. kvartal 2021 bliver nul øre

PSO-tariffen i 2. kvartal 2021 bliver nul øre

Pressemeddelelser   •   Mar 16, 2021 09:27 CET

PSO-tariffen for 2. kvartal 2021 er fastsat til 0,0 øre per kWh. Den lave tarif skyldes højere elpriser.