Få vores nyheder på mail

Dokumenter

Ansøgninger til bredbåndspuljen 2018

Ansøgninger til bredbåndspuljen 2018

Dokumenter   •   2018-11-15 10:18 CET

Nord Stream 2 kort alternativ rute - Total

Nord Stream 2 kort alternativ rute - Total

Dokumenter   •   2018-10-17 08:52 CEST

Ansøgninger til bredbåndspuljen 2017 – fordelt på kommuner
Fakta om bredbåndspuljen

Fakta om bredbåndspuljen

Dokumenter   •   2017-10-04 07:20 CEST

Oversigt over fordeling af projekter i kommunerne
Program for konference om fremtidens telepolitik
Når offentlige investeringer i energiprojekter tiltrækker private investorer, Damvad

Damvad rapport: Interviewundersøgelse af 23 danske virksomheders erfaringer med tiltrækning af privat kapital til videreudvikling og kommercialisering af ny energiteknologi . Udført for Innovationsfonden og EUDP.

Biogasproduktions konsekvenser for drishusgasudledning i landbruget

Formålet med denne rapport er, at beregne og dokumentere en såkaldt MCF faktor (metan konversions faktor), som skal anvendes for at kunne inddrage effekterne af reduktion i metanemissionen som følge af afgasning af gylle i biogasanlæg, i de årlige danske opgørelser af drivhusgasser.

Økonomiske nøgletal for telebranchen 2015
Information om A&B's analyse af LED-belysningen