Få vores nyheder på mail

Dokumenter

Biogasproduktions konsekvenser for drishusgasudledning i landbruget

Formålet med denne rapport er, at beregne og dokumentere en såkaldt MCF faktor (metan konversions faktor), som skal anvendes for at kunne inddrage effekterne af reduktion i metanemissionen som følge af afgasning af gylle i biogasanlæg, i de årlige danske opgørelser af drivhusgasser.

Økonomiske nøgletal for telebranchen 2015
Oversigt over støttede projekter i EUDP 2016 inkl. særpulje energieffektiv transport
Notat: Elprisstatistik første halvår 2016

Energistyrelsen har siden 2014 udarbejdet elprisstatistikken for erhvervskunder på baggrund af en forbedret metode, der er baseret på indberetninger fra de enkelte elhandelsselskaber. Læs mere om statistikkens resultater og sammenligning med tidligere perioder i notatet her på siden.

Oversigt over den foreløbige energistatistik 2015
Notat om opdatering af elhandelskorrektion
Fremtidens grønne energiløsninger – hvem vil finansiere dem?
Programme - NDRC delegation – 11th-30th September 2016
Faktaark: Pas på metantab fra biogasanlæg
Rapport fra DGC: Pilotprojekt til et frivilligt måleprogram for metanudledning fra biogas- og opgraderingsanlæg